p1050735

p1050737

7 października 2011 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia.

Wróżka wprowadziła uczniów w świat wiedzy, zadając dzieciom różne pytania z dziedziny przyrody, wiedzy o otaczającym środowisku oraz znajomości muzyki. Swój pierwszy egzamin przeprowadzony przez wróżkę dzieci zdały celująco, co umożliwiło przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego złożenie meldunku dyrektorowi szkoły o gotowości uczniów do złożenia uroczystego ślubowania. Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły, że będą pilnie uczyć się, sumiennie spełniać swoje obowiązki, dbać o mienie szkoły, a ich zachowanie będzie sprawiało radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożonym ślubowaniu pan dyrektor mgr Waldemar Gosek pasował pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. Delegacja uczniów klas pierwszych oddała hołd patronowi szkoły i złożyła kwiaty pod pamiątkową płytą Mikołaja Kopernika. Wychowawcy klas pierwszych wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy, a uczniowie klas drugich drobne upominki.

W uroczystym pasowaniu na ucznia udział wzięli przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice dzieci z klas pierwszych oraz uczniowie klas drugich.

Delegacja uczniów klas pierwszych podziękowała panu dyrektorowi za przyjęcie do społeczności szkolnej i uroczyste pasowanie na ucznia.

 P1050661

Wspaniały sukces odniosły uczennice Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu zdobywając I miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych. W zawodach które odbyły się w dniu 12 października 2011 r. w Nowinach k/ Kielc, drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu zdecydowanie wygrała rywalizację na dystansie 10 x 800 metrów. W skład zwycięskiego zespołu wchodziły : Wiktoria Gromada, Karolina Gromada, Wiktoria Sierant, Klaudia Sierant, Klaudia Pomykała, Joanna Krempa, Urszula Piątek, Amanda Fechner, Kinga Wieczorek, Klaudia Rubiś. W finale wojewódzkim drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu była najlepsza wśród 24 zespołów z całego woj. świętokrzyskiego.

zawody

28 września 2011 roku odbyło się uroczyste Zaprzysiężenie Rady Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Klaudia Pomykała oraz vice przewodniczący Michał Zybała. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły dokonana została prezentacja członków rady. Następnie uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Rada Samorządu zobowiązała się do troski o dbanie o honor szkolny oraz piękno mowy ojczystej, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, właściwe reagowanie na przejawy krzywdy i zła. Na ręce przewodniczącej szkoły Pani dyrektor mgr Urszula Nosal przekazała symboliczny klucz do szkoły, oraz podkreśliła fakt, że członkowie rady powinni być pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole. Na zakończenie uroczystości delegacja Samorządu Uczniowskiego oddała hołd patronowi szkoły i złożyła wiązankę kwiatów pod pamiątkową płytą Mikołaja Kopernika.

p1050629

p1050638

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły w dniu 19 września 2011 roku przyłączyli się do akcji Sprzątanie Świata. Działania poprzedziły rozmowy z uczniami podczas lekcji wychowawczych na tematy związane z ochroną naszego naturalnego środowiska. Uczniowie dyskutowali o segregacji odpadów oraz ich utylizacji. W poniedziałek przystąpili do sprzątania terenu szkoły. Poszczególne klasy wykonywały sumiennie wyznaczone przez koordynatorów akcji zadania. Akcją na terenie szkoły kierowali nauczyciele wychowania fizycznego oraz pedagog szkolny Elżbieta Strzelińska- koordynator działań.

p1050602

p1050619

17 września 2011 roku uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym i delegacją uczniów z kwiatami wzięli udział w miejskich obchodach 72 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę i obchodach Dnia Sybiraka. Uroczystości odbyły się przy symbolicznej Mogile Katyńskiej w wojskowej części Cmentarza Katedralnego.

dsc03022


dsc03027

17.09.2011 roku odbył się Harcerski Start 2011. W imprezie przygotowanej przez hufiec ZHP Sandomierz we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, wzięły udział zuchy z całego powiatu sandomierskiego, w tym nasza gromada zuchowa ?Bractwo Leśnej Przygody?. Zuchy biorą w imprezie udział jedenasty raz, od momentu założenia gromady. Każdego roku czekają na nowe zadania, wyzwania oraz dobrą zabawę, rywalizując ze swoimi kolegami z innych gromad. W tym roku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w których z ogromnym zadowoleniem wzięli udział przyszli harcerze. Zuchy odwiedziły Garbów Stary, gdzie mieści się muzeum jednego z najdzielniejszych rycerzy polskich Zawiszy Czarnego. Poznały bliżej sylwetkę tego walecznego ? męża?, informacje oraz ciekawostki z jego życia, zwiedzając z przewodnikiem muzeum. Na koniec uwieczniły swoją obecność w tym miejscu wpisem do księgi gości oraz pamiątkowym zdjęciem pod pomnikiem Zawiszy Czarnego z Garbowa herbu Sulima. Dalsze atrakcje, czyli wesołe podchody i zawody , miały miejsce na Sandomierskim Bulwarze nad Wisłą. Zuchy dzielnie walczyły w zawodach z kolegami, ostatecznie zajmując drugą lokatę na 10 startujących drużyn. Potem była degustacja zdrowej żywności, przygotowanej przez młodzież Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz pokaz sekcji ratownictwa medycznego i uroczyste rozdanie dyplomów. Imprezę zaszczycił swoją obecnością Pan Burmistrz Miasta Sandomierza.

p1100218