AKCJA ZBIÓRKI BATERII jest częścią programu ?DZIAŁAJ CZYSTO? prowadzonego pod auspicjami Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami. Ogólnopolska akcja ma na celu ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami.

Proekologiczne działania są doceniane przez coraz szersze grono odbiorców, a zużyte  baterie nie trafią  na wysypisko śmieci lecz zostaną przekazane do innych firm specjalistycznych w celu poddania ich odzyskowi i recyklingowi.  W naszej szkole akcję zbiórki baterii organizuje pani Ewa Rutkowska. W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły zebrali  12 797 sztuk baterii.

W zbiórce wyróżnili się następujący uczniowie:

  • Zioło Jan z klasy 2A zebrał 2262 baterie,
  • Krzemińska Maria z klasy 2A zebrała 1991 baterii,
  • Koceniak Dawid z klasy 3C zebrał 1625 baterii.
  • Czech Aleksandra z klay 6B zebrała 1264 baterie.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni pięknymi nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy akcji przyznali również nagrody grupowe dla klas, które zaangażowały się w akcję ?Działaj czysto?. Z naszej szkoły zostałi nagrodzeni wszyscy uczniowie z następujących klas:  2A, 3C, 3A, 5B, 6B 6A.Uczniowie otrzymali kalkulatory, gry, pamięć przenośną, futerały na telefony komórkowe, odtwarzacze Mp3 i Mp4 oraz aparaty fotograficzne. Atrakcyjne nagrody mobilizują uczniów do dużego zaangażowania w akcję.

p1040565