W ramach współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach i realizowanym projektem ?Tańce ludowe dawniej i dziś? uczniowie klasy 3A z naszej szkoły wraz ze swoimi wychowawczyniami p. Bożeną Nowacką i p. Kingą Kras wzięli udział w przeglądzie tańców ludowych. Dzieci zaprezentowały taniec ludowy ?Krakowiak? przygotowany pod kierunkiem choreografa p. Dariusza Bukowskiego. W pokazie uczestniczyła Gromada Zuchowa ?Bractwo Leśnej Przygody? prezentując tradycje i stroje ludowe. Realizowany projekt ma na celu wymianę kulturalną, kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy zespołami z różnych stron Polski.

kielce-tance12-03-2011-033

kielce-tance12-03-2011-028

W kwietniu 2011 roku został zorganizowany w naszej szkole kiermasz wielkanocny. Akcją kierowała pani Małgorzata Gajek. Na kiermaszu znalazły się różne piękne prace wykonane przez wielu uczniów oraz nauczycieli. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany na leczenie naszej koleżanki Basi z klasy 4B.

p1040938

10 kwietnia 2011 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystych obchodach 71 rocznicy zbrodni katyńskiej, 71 rocznicy masowych deportacji Polaków w głąb Rosji oraz 1 rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w kościele p.w. Św. Józefa w intencji ofiar zbrodni, a następnie uczestnicy uroczystości przeszli w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego i Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod symboliczną Mogiłę Katyńską w wojskowej części cmentarza katedralnego. Po okolicznościowych przemówieniach Burmistrza Sandomierza, Prezesa Koła Związku Sybiraków w Sandomierzu odbył się apel poległych oraz  składanie wieńców i kwiatów na symbolicznej Mogile Katyńskiej, na Pomniku Wołyniaków i ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. W uroczystościach brał udział poczet sztandarowy szkoły oraz delegacja uczniów z kwiatami.

p1040937