22 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas 1 ? 5. Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek pogratulował uczniom promocji do następnej klasy oraz życzył udanego wypoczynku, wesołych bezpiecznych przygód wakacyjnych oraz dużo słońca i radości. Wyróżniający się uczniowie w nauce i sporcie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe oraz stypendia finansowe. Wśród uczniów znalazła się nieliczna grupa dzieci, które nie opuściły żadnego dnia nauki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011. Uczniowie ci otrzymali również pamiątkowe dyplomy.

p1050289

21czerwca uczniowie klas szóstych uroczyście pożegnali swoją pierwszą szkołę. Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek pogratulował uczniom sukcesów w nauce i sporcie oraz życzył kontynuacji i poszerzania zdobytych w szkole podstawowej umiejętności, rozwijania swoich zainteresowań i dalszych sukcesów w wielu konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i międzyszkolnym w dalszych etapach edukacji. Przedstawiciel rodziców pani Agata Sobolewska podziękowała dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w wychowanie i edukację dzieci.

Pan dyrektor nagrodził dyplomami i nagrodami książkowymi uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie.

Dwie uczennice Aleksandra Chyła i Agata Kamińska otrzymały zaszczytny tytuł: ?Primus Copernicus? wraz z dyplomami i pamiątkowymi statuetkami. Obie uczennice uzyskały również najwyższą w szkole średnią ocen 6,0.

Tytuł ?Mistrza Sportu? , dyplom i pamiątkową statuetkę otrzymał Hubert Łukawski.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie złożyli swoje podpisy w pamiątkowej księdze szkoły. Żegnając się ze szkołą delegacja uczniów klas szóstych złożyła wiązankę kwiatów pod pamiątkową płytą patrona szkoły Mikołaja Kopernika.

Uczniowie klas szóstych przekazali sztandar szkoły oraz funkcję przewodniczącego i zastępcy Samorządu Uczniowskiego swoim młodszym koleżankom i kolegom z klas piątych.

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas szóstych brał udział zastępca burmistrza pan Marek Bronkowski, dyrektor MOSiR pan Janusz Chabel, przedstawiciel Rady rodziców pan Marek Kwiatkowski oraz licznie przybyli na tą uroczystość rodzice uczniów klas szóstych.

Uroczystość zakończyła krótka część artystyczna w wykonaniu solistów i chóru szkolnego.

p1050264

17 czerwca odbyło się w Domu Katolickim spotkanie uczniów z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich. Uczniom towarzyszyli ich nauczyciele bez których nie byłoby tych osiągnięć. Burmistrz miasta Jerzy Borowski pogratulował wszystkim zebranym sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a uczniom osiągniętych sukcesów. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

dsc_0291