4 października 2012 roku uczniowie klas pierwszych po pierwszym miesiącu nauki przystąpili do uroczystego ślubowania na ucznia. Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek w przemówieniu skierowanym do uczniów powiedział: ?że uczniowie rozpoczęli zapisywanie czystych kart otwartej szkolnej księgi?. Dzieci ślubowały na sztandar szkoły być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, pilnie uczyć się, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu pan dyrektor dokonał uroczystego pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści przedstawili przygotowany program artystyczny. Uczniowie klas drugich wręczyli swoim młodszym koleżankom i kolegom drobne upominki. W imprezie wzięli udział zaproszeni goście z Przedszkola Nr 1 w Sandomierzu. Pani dyrektor przedszkola przekazała dzieciom słodki upominek. W uroczystości wzięło udział wielu członków rodzin naszych pierwszoklasistów.

p1070330