6lat
W dniu 21 maja w Kielcach odbyła się uroczysta Gala Wojewódzka Konkursu ?Mam 6 lat". Konkurs, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, był skierowany do rad pedagogicznych i rodziców w szkołach i przedszkolach. Jego celem jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami. W konkursie - ?Sześciolatek w przyjaznej szkole" szkoły przedstawiały najciekawsze przykłady działań, które podjęły, by przygotować się do przyjęcia sześciolatków. Kapituła wojewódzkiego konkursu, którego przewodniczącym był świętokrzyski wicekurator oświaty, wybrała 3 najlepsze projekty spośród szkół podstawowych, które będą walczyły w etapie ogólnopolskim.

W kategorii szkół podstawowych II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu za projekt edukacyjno-adaptacyjny ?Bajkowa Szkoła?. W Gali Wojewódzkiej uczestniczył dyrektor szkoły Waldemar Gosek, który odebrał przyznany szkole tytuł Szkoła przyjazna dla sześciolatka.

Ogłoszony w marcu 2012 roku konkurs składa z dwóch etapów: wojewódzkiego i centralnego.

W dniu 4 czerwca dyrektor szkoły Pan Waldemar Gosek będzie uczestniczył w Warszawie w Gali Finałowej, podczas której finalistom i laureatom zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

17 maja 2012 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu odbył się II Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego. Organizatorkami konkursu były p. Monika Wojtoń i p. Monika Kania. Celem konkursu było zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych, wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim, rozwijanie motywacji do nauki języków, wiary we własne możliwości językowe i samodzielności w nauce języków oraz umożliwienie sprawdzenia własnych umiejętności językowych. Adresatami konkursu byli uczniowie klas VI. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z Sandomierza i okolic, którzy przeszli wstępne eliminacje przeprowadzone przez nauczycieli uczących w danej szkole. Każdą szkołę mogło reprezentować od 1-8 uczestników. Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach ? pisemnym i ustnym. Do etapu ustnego przystąpili uczniowie, którzy zdobyli w części pisemnej co najmniej 80% możliwych punktów. Głównym celem części ustnej było sprawdzenie komunikacji interaktywnej, poprawności i płynności w posługiwaniu się językiem angielskim.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce:

 • Fiuk Łucja- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu

II miejsce:

 • Przemysław Sztaba ? Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu

III miejsce:

 • Sylwia Bielecka- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sandomierzu
 • Katarzyna Woźniak- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu

 Laureaci konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi.

Łukasz Kandefer uczeń klasy czwartej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu stypendystą ?Akcji Stypendium?

Fundacja ?Instytut Edukacji Jutra? wspiera młodych naukowców z klas 4 ? 6 fundując stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, które z pasją, pragną realizować swoje marzenia, poszerzać wiedzę z interesujących je dziedzin. Patronat nad ?Akcją Stypendium? objął Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Radio Plus Kielce. Swoimi pasjami i zainteresowaniami podzielił się z organizatorami akcji Łukasz Kandefer uczeń klasy czwartej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. Z województwa świętokrzyskiego wpłynęły 34 wnioski uczniów z klas 4 -6. Wszyscy Uczniowie, którzy zaprezentowali organizatorom Akcji swoje pasje to szczególne ?Osobowości?. Wśród 8 uczniów, którym zostało przyznane stypendium w ramach ?Akcji Stypendium? znalazł się uczeń naszej szkoły Łukasz Kandefer. Łukasz interesuje się przedmiotami matematyczno ? przyrodniczymi, jest pasjonatem wykonywania doświadczeń i różnych pokazów, które prezentuje podczas lekcji przyrody oraz dzieli się swoimi doświadczeniami z kolegami i koleżankami z klasy 4A podczas godzin do dyspozycji wychowawcy klasy. Posiada własne domowe laboratorium, w którym przeprowadza swoje pierwsze badania i eksperymenty.

Organizatorom ?Akcji Stypendium? zaprezentował krótkie filmy o następujących tytułach, które opisują jego zainteresowania:

 • Między mną, a chemią jest chemia
 • Fizyka bez ryzyka
 • Jeśli biologię znasz to po prostu szczęście masz

Gratulujemy Łukaszowi i życzymy zapału w rozwijaniu zainteresowań.

img_0029

Uczniowie klas IV ? VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu na przełomie kwietnia oraz maja 2012 roku, uczestniczyli w zajęciach, wzbogacających ich wiedzę na temat problemów związanych z nałogami w celu eliminowania oraz minimalizowania tych zagrożeń. Warsztaty pod nazwą ?Mam prawo wyboru ? znam własną wartość?, prowadził terapeuta Lech Gach oraz pani Agnieszka Krasoń, kierownik świetlicy socjoterapeutycznej w Sandomierzu. Inicjatorem zajęć był Zarząd Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu. Program był współfinansowany przez Karpacką Spółkę Gazowniczą, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu.

Cykl zajęć, skierowanych do uczniów miał na celu zwrócić ich uwagę na szereg niebezpieczeństw czyhających na nie w codziennym życiu. Uświadomienie najmłodszym różnorodnych zagrożeń, nauczenie ich podejmowania właściwych decyzji w przypadku zagrożeń, to m.in. jeden z głównych celów tego typu warsztatów. Podczas warsztatów uczniowie mogli dowiedzieć się, że łatwiej jest funkcjonować w grupie rówieśniczej mając poczucie własnej wartości, będąc jej pełnowartościowym członkiem, a nie osobą bezwolną, którą łatwo manipulować.

p1060476

p1060498

Nauczyciele języków obcych 8 maja 2012 roku zorganizowali dla uczniów quiz pod hasłem ?Europa bez granic?. Brały w nim udział czteroosobowe reprezentacje klas 4-6. Quiz składał się z kilku etapów. W pierwszym z nich uczniowie musieli wykazać się znajomością zabytków, kompozytorów, bohaterów narodowych, postaci bajkowych i języków europejskich. Drugi etap polegał na dopasowaniu flag do państw. Trzeci etap, to kalambury. Wybrany uczeń musiał pozostałym członkom grupy pokazać albo opisać słowami wylosowaną przez siebie osobę, zabytek lub miejsce, znane w kulturze europejskiej. W wyniku tych trzech konkurencji do ostatniego, rozstrzygającego etapu zakwalifikowały się drużyny klas 4B, 5A, 6B.

Decydujące o kolejności miejsc zadanie polegało na rozwiązaniu testu, zawierającego pytania z różnych dziedzin życia Europy i Europejczyków.
Najlepiej znającą Europę drużyną okazała się reprezentacja klasy 4B w składzie: Marcel Majewski, Agata Rożek, Aleksandra Augustynowicz, Paweł Korona.Drugie miejsce zajęła reprezentacja klasy 5A: Oliwia Feledyn, Paula Łyczak, Jan Romek i Alicja Spała.
Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z klasy 6B: Michał Andrzejewski, Sylwia Bielecka, Kacper Pacholczak i Michał Wiśniewski.Organizatorkami quizu były: p.Monika Kania, Monika Wojtoń i Monika Bielecka.
Uzupełnieniem obchodów Dnia Europy był zorganizowany przez p. Monikę Bielecką VIII Quiz o Krajach Niemieckojęzycznych.

W klasach piątych największą wiedzą wykazali się uczniowie:

 • Fronc Wiktoria
 • Spała Alicja
 • Strugała Natalia

Z klas szóstych zwyciężyli:

 • Stefańska Natalia
 • Bielecka Sylwia
 • Sowa Katarzyna

p1060437

p1060448

19 kwietnia 2012 roku odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci przedszkolnych z cyklu Bajkowej Szkoły. Tym razem dzieci zostały wprowadzone w świat ciekawych wizualnie doświadczeń chemicznych i  pokazów, które wykorzystywały różne zjawiska fizyczne. Dzieci z zainteresowanie obserwowały jak kartka papieru potrafi utrzymać zawartość szklanki z wodą, jak samoistnie naczynia napełniają się wodą, jak piękne efekty dają spalające się metale, jak można spowodować, aby balonik sam unosił się w sali i wiele innych. Dzieci prosiły o powtarzanie wielu pokazów. Na zajęciach dzieciom towarzyszyli rodzice. Urozmaiceniem zajęć były zabawy z harcerzami i rozwiązywanie zagadek przyrodniczych. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki: zeszyty do kolorowanek, smycze oraz naklejki. Zajęcia przygotowały i prowadziły panie Ewa Rutkowska i Urszula Nosal.


p1060404

Co roku 3 Maja nasze myśli kierują się ku twórcom pierwszej polskiej Konstytucji. Od tamtych pamiętnych wydarzeń minęło już 221 lat, a mimo to akt ustawodawczy uchwalony wówczas, zawiera wiele uniwersalnych ponadczasowych sformułowań, ideałów i  wartości. Ustawa ta przyjęta ?dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny i jej granic? przez długi czas była wymazywana z pamięci Polaków. Do kalendarza świąt państwowych rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja została przywrócona dopiero 6 kwietnia 1990 roku. Dla Polaków świętowanie uchwalenia Konstytucji Majowej jest okazją do manifestowania swojego patriotyzmu.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji odbył się w szkole uroczysty apel. Ciekawą inscenizację przygotowały panie Edyta Sidor?Szwajda oraz Anna Rajkowska. Uczniowie wcielili się w postacie, które odegrały doniosłą rolę przy pracach nad pierwszą polską konstytucją. Uczniowie oddali hołd twórcom konstytucji, którzy w trudnych, wydawałoby się, że beznadziejnych warunkach, zdecydowali się na dzieło odważnych reform i śmiałych rozwiązań. Podjęli się tego dzieła nie w trosce o doraźne interesy, ale z myślą o przyszłości Ojczyzny.


p1060412