Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu aktywnie włączyli się do akcji ?Ratujmy kasztany?  poprzez zbieranie opadłych liście  z ulicy Okrzei.

25 października 2013 roku odbyły się powiatowe eliminacje do VII edycji Wojewódzkiego Konkursu ,,Bezpieczeństwo na piątkę?, którego współorganizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. W eliminacjach udział wzięło 12 trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych powiatu sandomierskiego. W konkursie wzięła również udział ekipa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu pod opieką  p. Anny Zawadzkiej.
Zadaniem trzyosobowych drużyn było przygotowanie pracy (rysunku lub makiety) dotyczącej bezpiecznej drogi do szkoły, a następnie rozwiązanie testu wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy.

img_1682

img_1686

8 października 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu odbyła się  doniosła uroczystość przyjęcia pierwszoklasistów do społeczności szkolnej.

Przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego Marcel Majewski zameldował panu Dyrektorowi gotowość uczniów do ślubowania i pasowania na ucznia.
Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek serdecznie przywitał przybyłych na tą uroczystość gości, a wśród nich rodziców uczniów klas pierwszych,  dzieci z klas drugich, dzieci 5 i 6 - letnie z Przedszkola Nr 1 w Sandomierzu wraz z panią dyrektor i nauczycielami przedszkola oraz przewodniczącą Rady Rodziców naszej szkoły.
Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. 
Dzieci ślubowały być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożonym ślubowaniu pan dyrektor dokonał pasowania na ucznia poprzez symboliczne dotknięci ołówkiem ramienia dziecka. Uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej Nr1 w Sandomierzu.
W tym uroczystym dla pierwszaków dniu uczniowie po raz pierwszy oddali hołd patronowi naszej szkoły Mikołajowi Kopernikowi, składając wiązankę kwiatów pod płytą astronoma.
Dzieci z klas pierwszych przedstawiły przygotowany program artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami.
Wychowawcy klas pierwszych wręczyli swoim wychowankom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia, potwierdzające przyjęcie do braci uczniowskiej naszej szkoły.
Uczniowie klas drugich oraz przedszkolaki  wręczyły swoim kolegom i koleżankom przygotowane upominki. Pan dyrektor przekazał uczniom klas pierwszych książki o Sandomierzu, promującą piękno naszego miasta i jego okolic. Impreza przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, a wykonane klasom zdjęcia będą pamiątką tej uroczystości.

P1090021

1.10.2013 roku  odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego. Wybrani w demokratycznych wyborach przedstawiciele społeczności uczniowskiej składali uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Oto treść przysięgi:
"My przedstawiciele nowej Rady Samorządu Uczniowskiego przyrzekamy:
godnie reprezentować uczniów naszej szkoły, dbać o jej dobre imię
i troszczyć się o jej wizerunek , uczciwie sprawować powierzone nam funkcje,
jak najlepiej współpracować z nauczycielami, szanować wszystkich pracowników szkoły, troszczyć się o piękno mowy ojczystej, godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, właściwe reagować na przejawy krzywdy i zła?.

Pan Dyrektor mgr Waldemar Gosek życzył uczniom sukcesów i zadowolenia z pracy w Samorządzie Uczniowskim, a  na ręce przewodniczącego Marcela Majewskiego przekazał symboliczny klucz do szkoły.

Przedstawiciele SU złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod płytą patrona naszej szkoły.  


P1090014

P1090016