28 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pan dyrektor Waldemar Gosek podziękował wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za całoroczny trud, zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły, a wszystkim uczniom za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie, czego dowodem była ogromna liczba nagród, które uczniowie zdobyli w licznych konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, międzyszkolnych i szkolnych.  
Pan dyrektor życzył uczniom bezpiecznego, miłego, pełnego atrakcji wypoczynku.

P1080894

 

27 czerwca 2013 roku uczniowie klas szóstych uroczyście pożegnali swoich nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów. Uczniowie zakończyli swój pierwszy etap edukacji w szkole podstawowej. Pożegnali swoją pierwszą szkołę, do której często będą wracać w swoich wspomnieniach.

Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek pogratulował uczniom sukcesów w nauce i w sporcie.

W roku szkolnym 2012/2013 zostało wyróżnionych klasie 6A ? 6 uczniów, w klasie 6B ? 9 uczniów, a w klasie 6C - 12 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej.

Uczennica Natalia Strugała uzyskała najwyższą średnią ocen wynoszącą 6,0

Natalia Strugała decyzją Rady Pedagogicznej za swoją postawę, aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły, uzyskała zaszczytny tytuł: ?PRIMUS COPRNICUS?. Pan dyrektor wręczył Natalii pamiątkową statuetkę oraz życzył dalszych sukcesów w nauce na kolejnych etapach edukacji.

W roku szkolnym 2012/2013 z każdej z klas szóstych został wybrany: ?Super Absolwent?. Ten zaszczytny tytuł otrzymali następujący uczniowie:

  • Z klasy 6A ? Paola Łyczak
  • Z klasy 6B ? Karolina Kułaszka
  • Z klasy 6C ? Natalia Błachnio

W roku szkolnym 2012/2013 Natalia Strugała została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno ? Przyrodniczego.

Wielu uczniów klas szóstych zdobyło nagrody w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, międzyszkolnych i szkolnych.

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie osiągnęli wybitne sukcesy sportowe ogólnopolskie i wojewódzkie.

Trzech uczniów z rąk pana dyrektora otrzymało pamiątkową statuetkę ?MISTRZA SPORTU?. Wybitne osiągnięcia sportowe uzyskali;

  • Sierant Wiktoria
  • Stec Kacper
  • Wiatrowski Jakub

Za swoje sukcesy sportowe zostało nagrodzonych dyplomami i nagrodami książkowymi: 7 uczniów z klasy 6A, 8 uczniów z klasy 6B oraz 14 uczniów z klasy 6C.

Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali znaczące sukcesy w  konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich oraz zawodach sportowych umieścili swoje nazwiska w ?złotej księdze szkoły?.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przekazała swoje obowiązki młodszym koleżankom i kolegom z klas piątych, przekazując na ich ręce symboliczny klucz do szkoły i złotą księgę.

Uczniowie klas szóstych uroczyście w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców przekazali swoim koleżankom i kolegom z klas piątych swoje obowiązki, które pełnili w Samorządzie Uczniowskim, powierzyli opiece swoich młodszych kolegów, sztandar szkoły oraz zobowiązali się godnie reprezentować naszą szkołę na kolejnych etapach edukacji.

Uczniowie klas szóstych żegnając się ze szkołą złożyli kwiaty pod pamiątkową płytą patrona naszej szkoły Mikołaja Kopernika.

 

P1080689