1 października 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia.
Dyrektor szkoły mgr Waldemar Gosek powitał zebranych na uroczystości uczniów i ich rodziców oraz gości: Burmistrza Sandomierza pana Jerzego Borowskiego, przewodniczącą Rady Rodziców panią Agnieszkę Woskowicz ? Baran oraz grupę przedszkolaków z Przedszkola NR 1 w Sandomierzu wraz z wychowawczyniami i panią dyrektor Danutą Strugałą.
Pan Burmistrz w swoim przemówieniu podkreślił zasługi szkoły w wynikach edukacyjnych i sportowych. W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła zdobyła pierwsze miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym.
W bieżącym roku szkolnym do uroczystego ślubowania przystąpiło 89 pierwszoklasistów. Imprezę prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  w asyście wróżki, która wprowadziła uczniów w świat wiedzy, zadając dzieciom różne pytania z dziedziny przyrody, wiedzy o otaczającym środowisku oraz ze znajomości muzyki.
Swój pierwszy egzamin przeprowadzony przez wróżkę dzieci zdały celująco, co umożliwiło przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego złożenie meldunku dyrektorowi szkoły o gotowości uczniów do ślubowania i pasowania na ucznia.
Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły, że będą pilnie uczyć się, sumiennie spełniać swoje obowiązki, dbać o mienie szkoły, a ich zachowanie będzie sprawiało radość rodzicom i nauczycielom.  
Po złożonym ślubowaniu pan dyrektor mgr Waldemar Gosek pasował pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. Delegacja uczniów klas pierwszych oddała hołd patronowi szkoły i złożyła kwiaty pod pamiątkową płytą Mikołaja Kopernika.
Pan Burmistrz Jerzy Borowski osobiście wręczył pierwszoklasistom podręczniki do edukacji regionalnej opracowane przez nauczycieli naszej szkoły.
Wychowawcy klas pierwszych wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy, a uczniowie klas drugich drobne upominki.
Delegacja uczniów klas pierwszych podziękowała panu dyrektorowi za przyjęcie do społeczności szkolnej i uroczyste pasowanie na ucznia.

dsc01143

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. W tym dniu przedszkola, szkoły, uczelnie, placówki i instytucje edukacyjne podejmują inicjatywy na rzecz zachęcania do nauki języków obcych oraz korzystania z różnych form współpracy międzynarodowej. Święto języków zostało ustanowione w 2001 r. przez Radę Europy i Komisję Europejską w celu promowania różnorodności językowej i kulturowej w Europie.
Z okazji EDJ została w naszej szkole zorganizowana wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas 4 ? 6. Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatu promującego wybrany kraj europejski. Prace uczniów zawierały najważniejsze informacje dotyczące wybranego kraju.

p1100012