25 września 2014 roku odbyło się uroczyste Zaprzysiężenie Rady Samorządu Uczniowskiego.
W roku szkolnym 2014/2015 funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego pełni Julia Szyszkowska, a jej zastępcą jest Jan Szmołda.
Przewodnicząca SU dokonała prezentacji uczniów wchodzących w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.
Przewodnicząca odczytała tekst ślubowania,  a członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając: rzetelnie uczyć się, dbać o dobre imię szkoły, troszczyć się o ład i porządek, wypełniać sumiennie powierzone im obowiązki, przestrzegać   piękna mowy ojczystej i godnie reprezentować swoją szkołę.
Pan dyrektor Waldemar Gosek przekazał przewodniczącej RSU symboliczny klucz do szkoły, który zobowiązuje uczniów do odpowiedzialności, dbanie o mienie szkoły oraz o jej wizerunek w środowisku lokalnym.
Uroczystość zakończyło złożenie wiązanki kwiatów pod płytą patrona szkoły Mikołaja Kopernika.

p1100018

p1100021

Uczniowie naszej szkoły 19 września 2014 roku, przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji ?Sprzątanie Świata?. Działania poprzedziły rozmowy z uczniami podczas lekcji wychowawczych na tematy związane z ochroną naszego naturalnego środowiska. W piątek uczniowie przystąpili do sprzątania terenu szkoły. Poszczególne klasy wykonywały sumiennie wyznaczone przez koordynatorów akcji zadania. Akcję na Terenia miasta Sandomierz koordynował Urząd Miejski w Sandomierzu. Uczestnikom akcji dostarczono wszystkie niezbędna narzędzia. Akcja przebiegła w miłej atmosferze.
Na terenie szkoły akcją kierowali nauczyciele wychowania fizycznego oraz pedagog szkolny Elżbieta Strzelińska- koordynator działań.

p1100005

p1100006

17 września 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu wzięli udział w miejskich uroczystościach patriotycznych w związku z 75. rocznicą agresji sowieckiej  na Polskę 17 września 1939 roku.
Dzień ten, obchodzony jest w całej Polsce jako Światowy Dzień Sybiraka. Rocznica  stała się okazją do uczczenia pamięci poległych i pomordowanych na Wschodzie. Obchody rocznicowe rozpoczęły się w wojskowej części Cmentarza Katedralnego przy symbolicznej Mogile Katyńskiej i Pomniku Wołyniaków.  W uroczystościach wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym i delegacją uczniów z kwiatami. Uczniowie oddali hołd zesłańcom, którym nie było dane powrócić z syberyjskiej katorgi.

p1090996

p1090997

14.09.2014 roku odbył się Harcerski Start 2014.  W imprezie  przygotowanej przez  hufiec ZHP Sandomierz we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, wzięły  udział zuchy z całego powiatu sandomierskiego, w tym nasza gromada zuchowa ?Bractwo Leśnej Przygody? .
Zuchy biorą w imprezie udział już  trzynasty raz, od momentu założenia gromady. Każdy nowy rok harcerski to dla nich nowe wyzwania. Zuchy starają się wywiązać z nich jak najlepiej. Zmaganiom z zadaniami towarzyszy zdrowa rywalizują ze swoimi kolegami z innych gromad, ale przede wszystkim dobra zabawa. W tym roku Harcerski Start odbył się pod hasłem: ?PAMIĘTAMY?, w związku z 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Zuchowy zwiad, na który wyruszyły drużyny, miał na celu odnalezienie miejsc pamięci oraz zapalenie zniczy na grobach poległych za wolność żołnierzy. Gromada odnalazła pomnik 4 Pułku Saperów oraz ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, Kozielska, znajdujących się na Cmentarzu Katedralnym. Zuchy zapaliły na nich symboliczne znicze oraz wykonały zdjęcia dokumentujące wykonanie zadań, niezbędne do złożenia meldunku.
Dalszy ciąg imprezy odbył się na sandomierskim stadionie. Dzieci wzięły udział w loterii fantowej, pokazie sztuki walk karate, różnorodnych zabawach, przygotowanych przez organizatorów/ strzelanie z łuku, skoki na trampolinie, itp./. W trakcie imprezy odbyła się degustacja potraw zdrowej żywności, przygotowanej przez młodzież z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Sandomierzu.  
Harcerski start zakończył się ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek.
Na zakończenie imprezy dzieci otrzymały drobne upominki.
Opiekunkami gromady zuchowej  są panie:  Maria Kiliańska, Elżbieta Strzelińska, Małgorzata Pracało.

p1130036

1 września 2014 roku uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym i delegacją uczniów z kwiatami wzięli udział w miejskich obchodach 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się pod pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów i 4 Pułku Saperów w wojskowej części Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. W uroczystości wzięli udział kombatanci, przedstawiciele władz miejskich oraz służb mundurowych. Przemówienie Pana burmistrza Jerzego Borowskiego zakończone zostało minutą ciszy. W ten sposób uczczono pamięć ofiar. Po modlitwie odbył się apel poległych oraz oddano salwę honorową.  Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów.


p1090989

p1090992

1 września 2014 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015.  Pan dyrektor mgr Waldemara Gosek serdecznie powitał zgromadzonych uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Szczególne słowa powitania skierował do uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczną naukę w naszej szkole. W tym roku w murach szkoły powitaliśmy dzieci sześcioletnie.  
Pan dyrektor życzył  uczniom zapału do nauki, pomyślnych dni oraz satysfakcji z własnych osiągnięć. Uczniowie samorządu uczniowskiego oddali hołd patronowi szkoły oraz złożyli wiązankę kwiatów pod płytą Mikołaja Kopernika.

p1090985