15 marca 2015 roku w Wjewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. W imprezie organizowanej od wielu lat brały udział dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Młodzi artyści występowali w trzech kategoriach: zespoły śpiewacze, soliści, i zespoły taneczne.
Naszą szkołę reprezentował Zespół Pieśni i Tańca ?Ziemia Sandomierska?, który na scenie WDK zatańczył krakowiaka i sweetę lubelską.
Organizatorzy podkreślili bardzo wysoki poziom uczestników oraz podziękowali młodym artystom za chęć kultywowania tradycji i kultury ludowej poprzez śpiew i taniec.
Opiekunami zespołu byli: p. Anna Zawadzka i p. D. Bukowski.

p1100443|

|
p1100504

12 marca 2015r. w Zespole Szkół w Obrazowie odbył się ?VI Międzygminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej?. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Julia Szyszkowska z klasy VI B oraz Natalia Duma z klasy VI A. Ocenie podlegał przekaz artystyczno-wokalny oraz poprawność fonetyczna prezentowanych utworów.
Pomimo bardzo dużej konkurencji oraz wysokiego poziomu wokalno-artystycznego wykonawców, jury przyznało Julii Szyszkowskiej drugie miejsce za wykonanie piosenki  ?When I?m gone? w kategorii szkół podstawowych, a Natalia Duma otrzymała wyróżnienie. Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

p1100418

 

p1100421