26 czerwca 2015 roku zakończyli rok szkolny uczniowie klas 1-5. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. Pan dyrektor gratulował uczniom osiągnięć w nauce i sporcie oraz życzył radosnego i pełnego wrażeń odpoczynku po roku wytężonej pracy. Pan dyrektor wręczył uczniom dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Wielu uczniów otrzymało nagrody zdobyte w różnych konkursach przedmiotowych, plastycznych i zawodach sportowych.
W roku szkolnym 2014/2015 35 uczniów otrzymało stypendium naukowe, a 13 uczniów otrzymało stypendium sportowe. Zadowoleni uczniowie udali się na zasłużony odpoczynek.

P1100956

25 czerwca 2015 roku uczniowie klas szóstych uroczyście pożegnali swoją ?Jedynkę?. Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek serdecznie podziękował uczniom za rzetelną i wytrwałą naukę, czego dowodem była wysoka średnia na sprawdzianie szóstoklasisty przewyższająca średnią województwa i kraju. W powiecie sandomierskim byliśmy szkołą z najwyższą średnią ze sprawdzianu wynoszącą 77,5%. Pa dyrektor podkreślił, że wysiłek włożony przez uczniów jak i nauczycieli przyniósł pożądany przez wszystkich efekt, którego miernikiem jest ogromna liczba nagród i wyróżnień w różnych konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich. Wszystkim pracownikom szkoły w imieniu rodziców uczniów klas szóstych podziękowała pani Burek.
Uczniowie z rozrzewnieniem słuchali ostatnich przemówień. Samorząd Uczniowski przekazał swoje obowiązki młodszym kolegom z klas piątych. Wszyscy uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni w nauce i sporcie zamieścili swoje nazwiska w ?Złotej Księdze? nasze szkoły.
25 uczniów otrzymało świadectwo z biało-czerwonym paskiem.
W roku szkolnym 2014/2015 zaszczytny tytuł ?PRIMUS COPERNICUS? za całokształt osiągnięć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu otrzymała Julia Szyszkowska.
Uczennicą z najwyższą średnią ocen wynoszącą 5,82 została Kamila Satławska.
Szkolnym Mistrzem Sportu w roku szkolnym 2014/2015 został Jan Saracen.  
Gratulujemy uczniom osiągnięć edukacyjnych i sportowych i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

p1100895

18 czerwca 2015 roku do Szkoły Nr 1 w Sandomierzu zostały zaproszone dzieci z Przedszkola Nr 1.  W turnieju gier i zabaw wzięły 2 grupy przedszkolaków. W każdej grupie w zabawie uczestniczyło 25 dzieci.
Turniej składał się z 8 konkurencji polegających na jak najszybszym pokonaniu różnego rodzaju toru przeszkód. Turniej trwał około 1 godziny. Grom i zabawom towarzyszyła świetna atmosfera i dużo uśmiechu. Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i lizaki.

p1100821

17 czerwca 2015 roku na stadionie w Sandomierzu zostały rozegrane Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce.
Wzięli w nich udział uczniowie klas 4?6 szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego.
Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach:
?    Bieg na 60 m, 300 m, 1000 m.
?    Rzut piłeczka palantową
?    Skok w dal
Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy naszej szkoły zdobywając trzy medale.
?    Krystian Furman zajął 3 miejsce w biegu na 60 m i w skoku w dal.
?    Wiktor Twardowski został srebrnym medalistą w biegu na 60 m.

p1100787

p1100792

9 czerwca 2015 roku odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016.
Jak co roku wybory poprzedziła kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali piękne plakaty, które zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze oraz ciekawymi hasłami zachęcali do głosowania na swoją kandydaturę.

p1100742

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Każdego roku WHO wybiera jako temat przewodni inny obszar priorytetowy ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego.  W roku 2015 obchody Światowego Dnia Zdrowia odbywały się pod hasłem  ?Bezpieczeństwo żywności?.
W naszej szkole w związku ze Światowym Dniem Zdrowia ukazały się gazetki promujące zasady zdrowego żywienia opracowane przez WHO. Akcję pod hasłem ?Bezpieczna żywność?  przeprowadziła p. Agnieszka Wiatrowska.

1 czerwca 2015 roku został zorganizowany w naszej szkole Dzień Sportu Szkolnego, połączony z obchodami Dnia Dziecka. W tym dniu uczniowie nie mieli zajęć edukacyjnych, a tylko rywalizowali w licznych grach, zabawach i turniejach sportowych. Zawody składały się z pięciu konkurencji. Kolejno były to: bieg slalomem, bieg z przeszkodami, skoki na odległość, rzuty na odległość i bieg z piłeczkami.
Dzieci z klas 1 ? 3 rywalizowały w turnieju hokeja. Chłopcy z klas 4 -6 rozegrali turniej w piłkę nożną, a dziewczynki w piłkę siatkową. Zawodom towarzyszyło wiele emocji i radości. Rywalizacja sportowa była promocją zdrowego stylu życia i zachęcała dzieci do aktywności ruchowej.

p1100704

28 maja 2015 roku w ramach Dnia Kultury Europejskiej dla uczniów naszej szkoły zorganizowany został turniej państw ?Europa da się lubić?. Jego celem było podkreślenie potrzeby nauczania różnych języków i roli wielojęzyczności w zjednoczonej Europie.
W turnieju brały udział czteroosobowe drużyny klas 4-6.
Każda klasa reprezentowała jeden kraj europejski, który wylosowali kilka dni przed turniejem. W pierwszym etapie uczniowie w ramach konkurencji przygotowywali flagę i potrawy typowe dla danego kraju. Każda drużyna zaprezentowała miss lub mistera swojego kraju, który przedstawił się oraz powiedział kilka zdań o sobie w języku reprezentowanego kraju.
Następnie uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące kultury, zabytków, kompozytorów, bohaterów narodowych, sławnych osób danego kraju.
Kolejnym etapem były kalambury. Wybrany uczeń musiał pozostałym członkom grupy pokazać albo opisać słowami wylosowaną przez siebie osobę, zabytek lub miejsce, znane w kulturze europejskiej.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce ? 4A
II miejsce- 6A
III miejsce- 4B
Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Konkurs zorganizowali nauczyciele języka angielskiego.

p1100698