O godzinie 1200 1 września na Cmentarzu Katedralnym pod pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów i 4 Pułku Saperów, hejnałem w wykonaniu Orkiestry Dętej rozpoczęła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca wybuch II wojny światowej .
Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta, kościoła, władze mundurowe, uczniowie szkół oraz mieszkańcy miasta.
Pan Burmistrz, Marek Bronkowski w swoim wystąpieniu przypomniał historię tamtych wydarzeń.
W hołdzie bohaterom sprzed 76 lat, przybyłe delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze pod pomnikiem poległych w czasie wojny.
Na zakończenie miejskich obchodów wszyscy zgromadzeni wysłuchali Apelu poległych, poczym żołnierze oddali honorowe salwy.
W uroczystości tej brali również udział uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami. Dla uczniów takie wydarzenie to prawdziwa lekcja historii i nieodłączna część wychowania patriotycznego.