BAJKOWA SZKOŁA
HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ 2011/2012

Lp. Data Godzina Nazwa imprazy Prowadzący
1. 27.10.2011 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?Sandomierskie legendy? Katarzyna Skotnicka,
Katarzyna Majewska,
Joanna Kotowska,
Małgorzata Gajek
2. 17.11.2011 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?W krainie magii - wróżby i zabawy andrzejkowe? Kinga Kras,
Bożena Nowacka,
Marcin Sykucki
3. 08.12.2011 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?Mikołajki na wesoło? Beata Lipiec,
Danuta Wito
4. 19.01.2012 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?Spring is here!? ? zajęcia z języka angielskiego Monika Kania,
Monika Wojtoń
5. 09.02.2012 /czwartek/ sprawozdanie 16.30 - 17.30 ?Zuch Ratownik? Małgorzata Pracało,
Maria Kiliańska,
Elżbieta Strzelińska
6. 01.03.2011 /czwartek/ sprawozdanie 16.30 - 17.30 ?Teatr szkolny zaprasza ?? Anna Rajkowska,
Alicja Kamińska
7. 29.03.2012 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?Zabawy wielkanocne? Izabela Zawadzka,
Anna Zawadzka,
Magdalena Łukawska
8. 19.04.2012 /czwartek/
sprawozdanie
16.30 - 17.30 ?Czy umiesz się dziwić? Ewa Rutkowska,
Urszula Nosal