Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 01.09.2020 r. _______________________________________

Procedury zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu ____________________________ 

Prcedury nauczania zdalnego i hybrydowego ______________________________________________________  

Zarządzenie Nr 1/NZ/2020 Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ________________ 

Zarządzenie Nr 2/NZ/2020 Dyrektora Szkoły w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły __________ 

doc-icon Załacznik nr 2

doc-icon Załacznik nr 3

doc-icon Załacznik nr 4

Zarządzenie Nr 1/NZ/2021 Dyrektora Szkoły w sprawie funkcjonowania szkoły od dnia 18.01.2021 r. ___ 

Załącznik nr 1 (wytyczne w klasach I-III od 18.01.2021 r.)________________________________________