STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SANDOMIERZU ________________ pdf