Zajęcia pozalekcyjne 

rok szkolny 2023/2024

 

L.p.

Rodzaj zajęć

Grupa wiekowa

Dzień tygodnia

Godzina

1.

Koło zainteresowań z j. angielskiego "Master of a written word" "Mistrz słowa pisanego"

klasy IV - VIII

piątek 

7.15 - 8.00

 

2.

"Zostanę inżynierem" - zajęcia z fizyki

klasy VII - VIII

piątek

13.55 - 14.40 s. 34

3.

SKS dziewcząt

klasy IV - VIII

poniedziałek

13.55 – 14.40 boisko,

sala gimnastyczna

4.

SKS chłopców

klasy IV - VIII

poniedziałek

13.55 – 14.40 boisko,

sala gimnastyczna

5.

Koło biologiczne dla uczniów zdolnych   klasy 5c i 6b  piątek  13.00 - 13.45