Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Sandomierzu w konkursach wojewódzkich 
w roku szk. 2015/2016

Lp. Data Zawody Osiągnięcia 
1.  10.06 2016 r. Wojewódzki    Konkurs Plastyczny "Sport w wyobraźni ucznia"

1 miejsce - Izabela Sowińska - 6a
2 miejsce - Filip Walicki - 5a
3 miejsce - Julia Walicka -1a, Bartłomiej Łabarzewski - 5a

 2.  Maj 2016 r. Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod hasłem "Psie troski" Wyróżnienie - Antonina Mazur - 1a