Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu informują, że w roku szkolnym 2020/2021 organizują kolejne edycje konkursów dla uczniów szkół podstawowych.

Nauczyciele zgłaszający uczniów do Konkursów Międzyszkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sandomierzu są zobowiązani do dostarczenia wraz ze zgłoszeniem ucznia, zgody rodziców (opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie praw do wizerunku dziecka zgodnie z zamieszczonym wzorem na stronie internetowej szkoły.

Pobierz formularz o wyrażeniu zgody na przekazanie praw do wizerunku. 

Dodatkowych informacji nie ujętych w regulaminach można się dowiedzieć bezpośrednio w szkole lub pod numerem telefonu  15 832 26 31.

 

Lp. Konkurs Termin Uczestnicy Odpowiedzialni 
1. XX Turniejwiedzy o Sandomierzu i Zabytkowych Sąsiedztwach

marzec 2021

uczniowie kl. 4-8

Roman Chyła

2. XXIV Diecezjalny konkurs Wiedzy Biblijnej ,,Z pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie” 

luty-marzec 2021

uczniowie kl. 4-8 Krzysztof Staniek
3. Konkurs Ekologiczny ,,Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady” kwiecień 2021 uczniowie kl. 4-8 Monika Bielecka, Jolanta Pytka
4. Powiatowy konkurs ortograficzny kwiecień-maj 2021 uczniowie kl. 4-8 Bożena Dygas, Edyta Sidor-Szwajda, Alicja Kamińska, Agnieszka Słotwińska

 

XX Turniej Wiedzy o Sandomierzu i Zabytkowych Sąsiedztwach

,,Moja Mała Ojczyzna"

Cele konkursu:

 • Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu,
 • Wprowadzenie elementów kultury regionalnej do życia społeczności uczniowskiej,
 • Rozbudzenie zainteresowań związanych z poznaniem i utrwalaniem wartości kulturowych regionu.


Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych powiatu sandomierskiego w dwóch kategoriach  wiekowych:
  -  klasy IV-VIII
 2. Każda szkoła może zgłosić 4 - osoby wyłonione w wewnątrzszkolnych eliminacjach.
 3. Konkurs będzie rozgrywany w kategorii indywidualnej.
 4. Tematyka konkursu obejmuje historię, zabytki, legendy, architekturę Sandomierza i okolicznych zabytkowych miejscowości, poruszane
  w załączonej do regulaminu literaturze.
 5. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 6. Termin konkursu - 9 marca 2021 r. o godz. 12.00 sala 18 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 6.
 7. Zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 5 marca 2021 r. osobiście lub telefonicznie pod numerem 15-832-26-31  

Wybrana literatura :

 • Chyła R. - "Sandomierz i okolice w prawdzie historycznej legendzie i ciekawostce", Sandomierz 1995.
 • Chyła R. - "Sandomierz i okolice, przewodnik regionalny", Sandomierz 1997.
 • Juszczyk M.- "Sandomierz-przewodnik", Kielce 1997.
 • Makarewicz S.- "Bazylika Katedralna w Sandomierzu. Przewodnik", Sandomierz 1976.
 • Makarewicz S.- Podominikański Kościół i Klasztor Św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, Sandomierz, 1979.
 • Myjak J.- "Podania i legendy z sandomierskiego", Sandomierz 2000.
 • Niebielski E.- Klimontów.  Miasto prywatne Ossolińskich 1240-1990?, Klimontów1993.
 • Notatnik Sandomierski. Sandomierz1980.
 • Sadaj-Rożek J., Skotnicka K., Chyła R. "Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa", Sandomierz 2000.
 • Sarwa A. J.- "Opowieść o Halinie córce Piotra z Krepy",Katowice 1991
 • Seliga K.- "Legendy sandomierskie", Lublin 1974.
 • Starzyk M.- "Moje spojrzenie na dzieje Zawichostu", Sandomierz 1994.
 • Stępień U.- "Przewodnik po Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu", Sandomierz 1994.