Aktualności

XXXI edycja Tygodnia Kultury Języka została poświęcona sztuce czytania. 

Motywem przewodnim projektu były słowa Wisławy Szymborskiej:  „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto od wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Długosza w Sandomierzu. Wnętrze biblioteki zachwyciło bogactwem księgozbioru i wspaniałą, nowoczesną przestrzenią. Można było zobaczyć ekspozycję starodruków, obserwować proces katalogowania książek oraz nauczyć się z korzystać z katalogu on-line.  Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w szeregu zabaw. W tych wyjątkowych lekcjach bibliotecznych brały udział klasy: 4a, 4c, 5a, 5b, 6b wraz z opiekunami.

W klasie 7a została przeprowadzona lekcja religii, której głównym celem było kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w oparciu o wybrane teksty biblijne. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z fragmentami Ksiąg Nowego Testamentu, poznali metodę rozważania Słowa Bożego oraz wykonali plakat zachęcający do częstszej lektury Pisma Świętego.

W klasach 7a i 8c odbyły się  zajęcia multimedialne poświęcone wybitnym ludziom uznanym przez Sejm i Senat RP za Patronów 2023 roku, m. in.  Maurycemu Mochnackiemu czy Wisławie Szymborskiej. Pamiętając o tym, że rok 2023 to także rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego, jeden z uczniów przybliżył koleżankom i kolegom wydarzenia związane z powstaniem kwietniowym w 1943 roku.  Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej. Uczeń podkreślił, że rocznicę powstania w getcie warszawskim upamiętnia akcja ,,Żonkile’’  organizowana corocznie 19 kwietnia i również to, że w 2023 roku kampania odbywa się w ramach całorocznego programu Muzeum POLIN ,,Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim”.

Ponadto przez cały tydzień uczniowie chętnie odwiedzali bibliotekę szkolną, biorąc udział w akcji „Przerwa na czytanie”. Z takich przerw skorzystało w sumie 64 uczniów!

Na podsumowanie Tygodnia Kultury Języka odbył się Turniej Pięknego Czytania, podczas którego reprezentanci klas 4-8 interpretowali głosowo fragmenty wybranych dzieł. 

Jury uhonorowało I miejscem następujących uczniów:

Nadia Janiszewska – kl. 4b

Miłosz Garboś – kl. 6b

Maria Baska – kl. 7a

Julia Klimczak – kl. 8d

Dzięki udziałowi w TKJ uczniowie naszej szkoły mogli rozwijać kompetencje czytelnicze, językowe oraz poznać sylwetki tych, którzy mieli ogromny wpływ na naszą historię i kulturę.

 

W dniu 22.02.2023 r. uczniowie naszej szkoły: Kacper Pietruszka kl. 8c, Michał Baska kl. 8c i Jakub Gorczyca kl. 8c na sesji Rady Miasta Sandomierza w obecności zastępcy Burmistrza Pana Janusza Stasiaka, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Wojciecha Czerwca oraz wszystkich Radnych otrzymali gratulacje od wszystkich zebranych. Uczniowie są laureatami 1 miejsca etapu ogólnopolskiego w "Międzynarodowym Konkursie Umiejętności Statystycznych" zorganizowanym przez The International Statistical Institute.

Duże brawa należą się również dla opiekuna projektu Pana Witolda Aleksandrowicza, pod którego czujnym okiem powstała konkursowa koncepcja pt: "Czy Polska jest krajem atrakcyjnym dla młodych turystów z zagranicy?" O projekcie podczas sesji opowiadał zebranym w Sali Narad sandomierskiego Ratusza Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 - Pan Marcin Sykucki, dumny z sukcesów wychowanków swojej szkoły. 

Wszyscy trzymamy kciuki za naszych laureatów, by podczas rozgrywek na poziomie międzynarodowym odniesli jak najwyższą lokatę. Wyniki etapu międzynarodowego zostaną ogłoszone na Światowym Kongresie Statystycznym w Kanadzie w lipcu 2023 roku.

 

 

zdjęcia z UM

21 i 22 stycznia świętujemy dni, o których nikt – dzieci i dorośli nie mogą zapomnieć – Dzień Babci i Dziadka. W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej dzieci z klas trzecich przedstawiły program artystyczny. Oprócz montażu słowno–muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dziecięce wiersze i piosenki niezmiennie cieszą i wzruszają.

Następnie dzieci obdarowały swoich ukochanych dziadków upominkami, wykonanymi własnoręcznie. Frekwencja jak co roku dopisała. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia oraz podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Na zakończenie pan dyrektor Marcin Sykucki podziękował małym artystom, a czcigodnym gościom złożył najlepsze życzenia.

Tradycja śpiewania kolęd i pastorałek to piękny zwyczaj, który od wieków przyczynia się do tego, że okres Bożego Narodzenia jest dla nas tak niezwykłym. 11 stycznia 2023 r. w naszej szkole odbył się XXIII Przegląd Kolęd i Pastorałek. W Przeglądzie uczestniczyło 22 uczniów z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4. Mali artyści zaprezentowali kolędy i pastorałki z towarzyszeniem akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych lub klawiszowych. Jury tegorocznego Przeglądu wyłoniło najlepszych wykonawców. Wszystkim artystom gratulujemy odwagi i talentu.

XXIII Przegląd Kolęd i Pastorałek przygotowała i przeprowadziła mgr Beata Lipiec, mgr Sylwia Lipczyńska i siostra Monika Dudek.

 

LOP to najstarsza przyrodnicza organizacja w Polsce, której celem jest w szerokim znaczeniu ochrona przyrody. 9 stycznia przypadały Dni Ligi i z tej właśnie okazji młodzi przyrodnicy ze SKLOP ,,Ekoludek,, uczestniczyli w warsztatach i prelekcji przyrodniczej poprowadzonej przez V-ce prezesa podkarpackiego oddziału LOP oraz przyrodnika z Centrum Natura 2000. Gościom serdecznie dziękujemy, a naszym małym przyrodnikom życzymy jeszcze więcej energii do działań na rzecz przyrody.

 

Dzień 10 listopada 2022 r. w naszej szkole miał niecodzienny charakter, bowiem uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w niezwykłej lekcji patriotycznej. Mogliśmy obejrzeć montaż słowno- muzyczny „Moja Ojczyzna”. Apel miał uświadomić zebranym „Czym jest dla mnie WOLNA OJCZYZNA?” „Jak rozumiemy współczesny PATRIOTYZM?”.

Patriotyzm- to postawa szacunku i oddania własnej ojczyźnie. Gotowość do jej obrony w każdej chwili, czego przykładem jest wspomniana w akademii postawa narodu ukraińskiego. Obecnie, kiedy Polska cieszy się niepodległością i jest państwem demokratycznym, młodzi ludzie nie muszą przelewać krwi, jednak zawsze muszą pamiętać , że wolność nie jest dana raz na zawsze!

Podczas apelu mieliśmy okazję obejrzeć krótkie filmiki ukazujące piękne krajobrazy naszej Ojczyzny, ale także wstrząsające obrazy wojny w Ukrainie. Przemierzyliśmy niemal całą Polskę. Byliśmy w miejscach dalekich, znanych i podziwianych, ale i w tych bliskich sercu i zamieszkaniu. Usłyszeliśmy recytacje wierszy: fr. ”Kwiatów polskich” J. Tuwima, „Dwie ojczyzny” A. Słonimskiego, „Oblicze ojczyzny” T. Różewicza.

Wysłuchaliśmy wielu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego: „Legiony” „Taki kraj” „Matka płakała” itp.

10 listopada w naszej szkole był wyjątkowo udany, połączył wszystkich. Miejmy nadzieję, że takie dni jak ten, przyczynią się do tego, by podtrzymywać w młodych ludziach poczucie patriotyzmu, pogłębić więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą i sztuką oraz tradycjami.

Serdecznie dziękujemy organizatorom tej uroczystości: p. Alicji Kamińskiej, p. Annie Rajkowskiej, p. Witoldowi Aleksandrowiczowi, p. Katarzynie Majewskiej, p. Magdzie Łukawskiej, p. Maciejowi Stefańskiemu za przygotowaną uroczystość, która na długo będzie przez wszystkich zapamiętana.

   

  

 

 

 

Bierzemy udział w akcji „Szkoły Pełne Talentów”.

 

Jak przekazać nam swojego TALENCIAKA?

  1. Wrzuć TALENCIAKA do specjalnego pudełka, które znajduje się przy głównym wejściu do szkoły.
  2. Kliknij w link:

https://szkoly.lidl.pl/VoucherDonation/grant?partyId=85500011291 

odszukaj naszą szkołę – zeskanuj kod QR z TALENCIAKA lub wpisz go odręcznie. Po zaakceptowaniu TALENCIAK zostanie przypisany do naszej szkoły.

Dziękujemy J

Pasowanie na ucznia, to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole. 4 października uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do społeczności szkolnej.
Uroczystego pasowania dokonał Pan Dyrektor Marcin Sykucki. Ten wyjątkowy dzień, uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Pan Burmistrz Marcin Marzec, przedstawiciel Rady Rodziców Pani Karolina Kalinowska, Dyrekcja Przedszkola nr 1 Pani Dorota Strugała z Sześciolatkami i Wychowawcami oraz Rodzice Uczniów klas pierwszych.
Pierwszaki zaprezentowały część artystyczną, po której otrzymały symboliczne dyplomy od Wychowawców. Pan Burmistrz tradycyjnie wręczył dzieciom książki pt.: " Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa" autorstwa p. Katarzyny Skotnickiej, p. Romana Chyły oraz p. Justyny Rożek-Sadaj.
Kochane pierwszaki, życzymy Wam samych sukcesów i wspaniałych przyjaźni!
 
 
 
 
 
 
 
 
23 września 2022 r. w obecności dyrekcji szkoły odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiciele Rady przysięgali godnie reprezentować powierzoną im funkcję. Pan dyrektor Marcin Sykucki wręczył przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego symboliczny klucz do szkoły.
Kochani życzymy Wam samych sukcesów, wielu wspaniałych pomysłów oraz owocnej pracy. Powodzenia!