Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Sandomierzu w konkursach ogólnopolskich
w roku szk. 2020/2021

Lp. Nazwa konkursu Osiągnięcia

1.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny "KRĄG"

Wyróżnienie: Aleksandra Kownacka 7d, Julia Walicka 6a

2. "Zachowaj trzeźwy umysł"

Wyróżnienie: Aleksander Perła 5a, Katarzyna Płaza 8b

3.

Ogólnopolski Konkurs "Zuch" z matematyki dla klas 1-3

Lautreat: Maja Kurosz 3b

4.

Ogólnopolski Konkurs "Zuch" z j. angielskiego dla klas 1-3

Laureat: Maja Kurosz 3b, Wiktoria Zielonka 3b