Aktualności

Jakie były Ojczyzny losu koleje, jakie Polska przeżyła dzieje, jak bardzo pragnęła wolności - pokazała nam krótka podróż do przeszłości w dniu 10 XI.

Tradycyjnie w naszej szkole zebraliśmy się na listopadowej uroczystości, by uczcić upragniony dla Polaków dzień - 11 listopada 1918 roku. O godzinie 11.00 odbyła się uroczystość dla klas I-IV, a o godzinie 12.00 - dla uczniów klas starszych. W patriotycznym uniesieniu wysłuchaliśmy programu artystycznego "Pociąg do wolności" upamiętniającego ten długo wyczekiwany przez naszych przodków dzień. Uroczystość przygotowana przez uczniów klasy VI "b" i chór szkolny przybliżyła zebranym to, co najważniejsze - pamięć o wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej.

W końcowej części głos zabrał Pan Dyrektor - mgr Marcin Sykucki, który podkreślił potrzebę szacunku do historii oraz podziękował uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.

 

  

 

 

W październiku pierwszoklasiści przeżywają niezwykłą uroczystość, jaką jest ślubowanie.

Przy udziale Dyrekcji Szkoły: Pana Marcina Sykuckiego i Pani Izabeli Zawadzkiej, zaproszonych gości - Pana Burmistrza Marcina Marca, Pani Karoliny Kalinowskiej - Przewodniczącej Rady Rodziców, Wychowawców, koleżanek i kolegów z Przedszkola nr 1 oraz swoich Rodziców, uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej.

Pasowania kolorowym ołówkiem dokonał Pan Dyrektor Marcin Sykucki.

Pan Burmistrz wręczył pierwszakom książki pt. "Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa" autorstwa: p. Katarzyny Skotnickiej, p. Romana Chyły i p. Justyny Sadaj, życząc przede wszystkim radosnych chwil spędzonych w szkole, jak również wielu osiągnięć.

Kochani Pierwszoklasiści życzymy Wam wielu sukcesów, wspaniałych przyjaźni i radości przez cały etap edukacji w ,,Jedynce’’. Cieszcie się każda spędzoną tutaj chwilą.

 

27 września odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowych członków Rady Samorządu Uczniowskiego. Tak ważna dla społeczności szkolnej uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze. Dokonano prezentacji składu Rady SU, wymieniając funkcje poszczególnych osób.

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca szkoły - Maria Baska

Zastępca przewodniczącej - Emilia Krakowiak

Sztandar I - Mateusz Andrzejak

                   - Wiktoria Zielonka

                   - Gabriela Skrzypczyńska

Kwiaty I     - Artur Radosz

                    - Amelia Dubiel

                   - Natalia Zuba

Sztandar II - Antoni Stępień

                    - Martyna Skrzypczyńska

                   - Blanka Pyć

Kwiaty II    - Paweł Stawiarz

                   - Lena Chorab

                   - Kornelia Lasota

Rzecznik Praw Ucznia – Maja Feledyn

W obecności Dyrekcji szkoły oraz opiekuna członkowie SU ślubowali w imieniu swoich koleżanek i kolegów, że będą przestrzegać obowiązków uczniowskich i samorządowych.

Pan Dyrektor Marcin Sykucki, przyjmując ślubowanie, podkreślił również, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy są reprezentantami całej społeczności szkolnej.

 

4 września 2023 r. o godzinie 8.45 zainaugurowano nowy rok szkolny 2023/2024. Na dziedzińcu szkolnym licznie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele rodziców. Społeczność uczniowską, a w szczególności uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, przywitał dyrektor szkoły - Pan Marcin Sykucki. Ciepłe słowa skierowali również do uczniów i nauczycieli zaproszeni goście – Burmistrz Sandomierza – Marcin Marzec oraz przedstawiciel Rady Rodziców – Pani Katarzyna Nieroda. Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom.

XXXI edycja Tygodnia Kultury Języka została poświęcona sztuce czytania. 

Motywem przewodnim projektu były słowa Wisławy Szymborskiej:  „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto od wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Długosza w Sandomierzu. Wnętrze biblioteki zachwyciło bogactwem księgozbioru i wspaniałą, nowoczesną przestrzenią. Można było zobaczyć ekspozycję starodruków, obserwować proces katalogowania książek oraz nauczyć się z korzystać z katalogu on-line.  Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w szeregu zabaw. W tych wyjątkowych lekcjach bibliotecznych brały udział klasy: 4a, 4c, 5a, 5b, 6b wraz z opiekunami.

W klasie 7a została przeprowadzona lekcja religii, której głównym celem było kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w oparciu o wybrane teksty biblijne. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z fragmentami Ksiąg Nowego Testamentu, poznali metodę rozważania Słowa Bożego oraz wykonali plakat zachęcający do częstszej lektury Pisma Świętego.

W klasach 7a i 8c odbyły się  zajęcia multimedialne poświęcone wybitnym ludziom uznanym przez Sejm i Senat RP za Patronów 2023 roku, m. in.  Maurycemu Mochnackiemu czy Wisławie Szymborskiej. Pamiętając o tym, że rok 2023 to także rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego, jeden z uczniów przybliżył koleżankom i kolegom wydarzenia związane z powstaniem kwietniowym w 1943 roku.  Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej. Uczeń podkreślił, że rocznicę powstania w getcie warszawskim upamiętnia akcja ,,Żonkile’’  organizowana corocznie 19 kwietnia i również to, że w 2023 roku kampania odbywa się w ramach całorocznego programu Muzeum POLIN ,,Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim”.

Ponadto przez cały tydzień uczniowie chętnie odwiedzali bibliotekę szkolną, biorąc udział w akcji „Przerwa na czytanie”. Z takich przerw skorzystało w sumie 64 uczniów!

Na podsumowanie Tygodnia Kultury Języka odbył się Turniej Pięknego Czytania, podczas którego reprezentanci klas 4-8 interpretowali głosowo fragmenty wybranych dzieł. 

Jury uhonorowało I miejscem następujących uczniów:

Nadia Janiszewska – kl. 4b

Miłosz Garboś – kl. 6b

Maria Baska – kl. 7a

Julia Klimczak – kl. 8d

Dzięki udziałowi w TKJ uczniowie naszej szkoły mogli rozwijać kompetencje czytelnicze, językowe oraz poznać sylwetki tych, którzy mieli ogromny wpływ na naszą historię i kulturę.

 

W dniu 22.02.2023 r. uczniowie naszej szkoły: Kacper Pietruszka kl. 8c, Michał Baska kl. 8c i Jakub Gorczyca kl. 8c na sesji Rady Miasta Sandomierza w obecności zastępcy Burmistrza Pana Janusza Stasiaka, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Wojciecha Czerwca oraz wszystkich Radnych otrzymali gratulacje od wszystkich zebranych. Uczniowie są laureatami 1 miejsca etapu ogólnopolskiego w "Międzynarodowym Konkursie Umiejętności Statystycznych" zorganizowanym przez The International Statistical Institute.

Duże brawa należą się również dla opiekuna projektu Pana Witolda Aleksandrowicza, pod którego czujnym okiem powstała konkursowa koncepcja pt: "Czy Polska jest krajem atrakcyjnym dla młodych turystów z zagranicy?" O projekcie podczas sesji opowiadał zebranym w Sali Narad sandomierskiego Ratusza Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 - Pan Marcin Sykucki, dumny z sukcesów wychowanków swojej szkoły. 

Wszyscy trzymamy kciuki za naszych laureatów, by podczas rozgrywek na poziomie międzynarodowym odniesli jak najwyższą lokatę. Wyniki etapu międzynarodowego zostaną ogłoszone na Światowym Kongresie Statystycznym w Kanadzie w lipcu 2023 roku.

 

 

zdjęcia z UM

21 i 22 stycznia świętujemy dni, o których nikt – dzieci i dorośli nie mogą zapomnieć – Dzień Babci i Dziadka. W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej dzieci z klas trzecich przedstawiły program artystyczny. Oprócz montażu słowno–muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dziecięce wiersze i piosenki niezmiennie cieszą i wzruszają.

Następnie dzieci obdarowały swoich ukochanych dziadków upominkami, wykonanymi własnoręcznie. Frekwencja jak co roku dopisała. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia oraz podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Na zakończenie pan dyrektor Marcin Sykucki podziękował małym artystom, a czcigodnym gościom złożył najlepsze życzenia.

Tradycja śpiewania kolęd i pastorałek to piękny zwyczaj, który od wieków przyczynia się do tego, że okres Bożego Narodzenia jest dla nas tak niezwykłym. 11 stycznia 2023 r. w naszej szkole odbył się XXIII Przegląd Kolęd i Pastorałek. W Przeglądzie uczestniczyło 22 uczniów z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4. Mali artyści zaprezentowali kolędy i pastorałki z towarzyszeniem akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych lub klawiszowych. Jury tegorocznego Przeglądu wyłoniło najlepszych wykonawców. Wszystkim artystom gratulujemy odwagi i talentu.

XXIII Przegląd Kolęd i Pastorałek przygotowała i przeprowadziła mgr Beata Lipiec, mgr Sylwia Lipczyńska i siostra Monika Dudek.

 

LOP to najstarsza przyrodnicza organizacja w Polsce, której celem jest w szerokim znaczeniu ochrona przyrody. 9 stycznia przypadały Dni Ligi i z tej właśnie okazji młodzi przyrodnicy ze SKLOP ,,Ekoludek,, uczestniczyli w warsztatach i prelekcji przyrodniczej poprowadzonej przez V-ce prezesa podkarpackiego oddziału LOP oraz przyrodnika z Centrum Natura 2000. Gościom serdecznie dziękujemy, a naszym małym przyrodnikom życzymy jeszcze więcej energii do działań na rzecz przyrody.