Aktualności

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego 2018/2019 przebiegało nieco inaczej, o godzinie 9.00 zebrali się na placu apelowym uczniowie klas 1-7. Po wystąpieniu Pana Dyrektora Waldemara Goska, Burmistrza miasta Sandomierza Marcina Marca oraz przewodniczącego Rady Rodziców Pana Pawła Żerebca, wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody książkowe, pieniężne i dyplomy za osiągnięcia w nauce, konkursach przedmiotowych i sportowych. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły, wszyscy przeszli do sal lekcyjnych by odebrać świadectwa i pożegnać się na czas wakacji ze swoimi wychowawcami.

O godz.12.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas ósmych. To wydarzenie zaszczycili swoją obecnością podobnie jak w godzinach porannych: Pan Burmistrz, przewodniczący Rady Rodziców, jak również wiceprzewodniczący Rady Miasta. Był to z pewnością dzień szczególnie ważny, gdyż mury szkoły opuszczał pierwszy rocznik, który w wyniku reformy zdawał egzaminy ósmoklasisty i ukończył podstawowy etap edukacji.

Uroczystość rozpoczął polonez w wykonaniu reprezentantów klas ósmych. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Waldemar Gosek, który podziękował wszystkim uczniom za czas spędzony w szkole i wręczył wyróżnienia tym, którzy z wielką energią i zaangażowaniem zdobywali wiedzę, brali udział w licznych konkursach przedmiotowych, aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i godnie reprezentowali ją na zawodach i turniejach. Zaszczytny tytuł Primus Copernicus za całokształt osiągnięć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu otrzymała Weronika Bielecka. Uczniem z najwyższą średnią ocen wynoszącą 5,93 został Filip Walicki. Szkolnymi Mistrzami Sportu w roku szkolnym 2018/2019 zostali: Anna Krasoń i Franciszek Rożek. W bieżącym roku szkolnym 63 uczniów ze średnią 5,15 i więcej otrzymało stypendia naukowe, zaś 35 za wysokie wyniki w sporcie. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni wpisali się do ,,Złotej Księgi” naszej szkoły. 

Przedstawiciele klas ósmych w imieniu wszystkich uczniów kończących szkołę uroczyście ślubowali strzec wiernie jej honoru, pogłębiać zdobytą wiedzę, pracować nad kształtowaniem swojej osobowości i wzorowym zachowaniem sławić dobre imię szkoły. Przewodniczący dotychczasowej Rady Samorządu Uczniowskiego przekazali nowo wybranym swoje obowiązki, czego symbolem był klucz i ,,Złota Księga”.

Miłym akcentem uroczystości była część artystyczna pod hasłem ,,Jak nie Wy, to kto...?”, która zapewne na długo pozostawi w pamięci chwile spędzone w szkole i pozwoli do nich wracać z wielkim sentymentem.

Wszystkim absolwentom gratulujemy, życzymy dostania się do wymarzonych szkół  oraz sukcesów na kolejnych etapach edukacyjnych.

W przygotowanie uroczystości zaangażowane były panie: Bożena Dygas, Magdalena Pietruszka oraz Magdalena Łukawska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 czerwca w naszej szkole odbyły się warsztaty ekologiczne zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Celem warsztatów było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych. Zaproszeni goście p. Piotr Lipiec, Michał Samołyk w ramach pogadanki edukacyjnej zwrócili uwagę na problem odpadów komunalnych. Zachęcali uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nasza młodzież została zaproszona do Zakładu Oczyszczania Miasta w nowym roku szkolnym.

W dniu 14.06.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu odbyło się rozdanie nagród za udział w Konkursie Plastycznym „Bawmy się i działajmy razem”, zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu i Urząd Miejski w Sandomierzu.

Prace plastyczne wykonywane były w grupach 3-5 osobowych. Wręczenia dyplomów oraz nagród dokonała Aneta Przyłucka - Sekretarz Sandomierza oraz Halina Dziarek - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu.

Z naszej szkoły nagrodzone zostały trzy zespoły:

W kategorii klas I-III szkół podstawowych:

II miejsce zajął zespół uczniów z klasy I a w składzie:

Aleksandra Chmiel

Patrycja Donda

Leila Sorokina

Aleksandra Skiba

Irmina Walas

Wyróżnienie otrzymał zespół uczniów z klasy I a w składzie:

Zuzanna Chałupczak

Yana Kizyma

Jan Kobiałka

Klaudia Koprowska

Lena Żwirek

Z klasy 4a za zajęcie II miejsca:

Oliwia Woźniak

Wiktoria Goździewska

Nikola Wojnar

Z klasy 6b za wyróżnienie:

Ania Płaza

Katarzyna Płaza

Mróz Małgorzata

Roksana Rosowska

Z klasy 7a za wyróżnienie:

Amelia Baran

Aleksandra Niezgoda

Julia Wtorek

Opiekunkami uczestników w szkole były: Anna Rajkowska i Agata Frydryk, Kinga Kras.

W roku szkolnym 2018/2019 wśród uczniów klas piątych realizowany był projekt „Akademia Twórczego Myślenia”. Pracownicy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przeprowadzili z piątoklasistami cykl spotkań warsztatowych i psychoedukacyjnych. Niekonwencjonalne zajęcia pobudzały inwencję twórczą uczniów, rozwijały kreatywność oraz umiejętności kooperacyjne. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ukoronowaniem całorocznej pracy były podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy, które uczestnicy projektu otrzymali w dniu 14 czerwca bieżącego roku.

W świetlicy Urzędu Gminy w Baćkowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród najlepszym szkołom oraz uczniom biorącym udział w XIII edycji konkursu „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. W tym roku do konkursu przystąpiło 38 szkół z 15 gmin należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Przedmiotem oceny były zorganizowane przedsięwzięcia szkół w zakresie działań proekologicznych. Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach to: Julia Bartosz kl. 1c, Julia Goździewska kl. 3a, Katarzyna Bryła kl. 4b, Paweł Łączkowski kl. 6a, Kamila Frańczak kl. 6b oraz Weronika Bielecka kl. 8b. W tym roku szkolnym nasza szkoła zajęła I miejsce uzyskując maksymalną liczbę punktów w różnych formach przeprowadzenia programu ekologicznego. Opiekunowie Panie Monika Bielecka oraz Jolanta Pytka gratulują nagrodzonym oraz dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu szkoły.

7 czerwca godzina 10.00 - Ogólnopolskie bicie rekordu w czytaniu w jednym czasie.

„Jak nie czytam, jak czytam” jest najpopularniejszą akcją czytelniczą w Polsce. Co roku (od 2016 r.) uczniowie z całej Polski manifestują, że lubią czytać i czytają więcej niż dorośli. W poprzedniej edycji w jednym momencie czytało prawie 407 tys. osób. Akcja ma na celu promocję czytania dla przyjemności w miłej atmosferze, bez przymusu. Akcja cieszy się popularnością wśród uczniów ze względu na rozrywkowy, pozbawiony ideologicznych czy politycznych podtekstów charakter oraz duży wpływ uczniów na jej przebieg. Pomysłodawcą akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu już po raz trzeci brała udział w akcji. Nasz tegoroczny wkład, to udział 146 uczniów i 12 nauczycieli w biciu rekordu w czytaniu w jednym czasie. Uczniowie tego dnia przyszli do szkoły ze swoimi ulubionymi książkami, co dało im możliwość poznania zainteresowań literackich kolegów. Wspólne czytanie było okazją do wymiany wrażeń i zachęcenia rówieśników do odkrywania magicznego świata wyobraźni.

Organizatorkami i koordynatorkami akcji były Aneta Przyłucka i Małgorzata Pracało.

 

Dnia 04.06.2019 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020. Poprzedziła je kampania wyborcza. Uczniowie przygotowali interesujące plakaty, na których starali się przedstawić swoje zalety jak również swój „program wyborczy”, aby zachęcić społeczność szkolną do oddania głosów na prezentowanego kandydata.

 

 

31.05.2019 r. odbył się w naszej szkole Dzień Sportu Szkolnego. W programie imprezy znalazły się konkurencję sportowo rekreacyjne dla poszczególnych klas. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali wyścigi sztafetowe oraz turniej piłki siatkowej i nożnej. Ponad trzygodzinne zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń i pozwoliły w miłej atmosferze spędzić ten dzień.

 

Od wielu lat tradycją naszej szkoły są otwarte zajęcia dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu. W czerwcu tego roku przedszkolaki gościły u nas trzykrotnie. Pierwsze spotkanie pod hasłem ,,Wiosenna łąka” przygotowali uczniowie klasy I a.

W ramach tych zajęć zaprezentowali bogaty spektakl słowno-muzyczny pt.: ,,Wiosenna łąka”. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć jak pracują na lekcji starsi koledzy min. z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz jakie mają umiejętności i wiedzę w zakresie edukacji przyrodniczej i językowej. Jednocześnie dzieci zostały zaangażowane w przebieg lekcji, co pozytywnie wpłynęło na kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, tworzenie dobrego klimatu i więzi emocjonalnej.

Kolejne zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa podczas pobytu w domu, na placu zabaw i w wakacje, ich organizatorem byli uczniowie klasy 1c. Tu wszystkie dzieci wspólnie się bawiły i oglądały filmy edukacyjne o bezpieczeństwie.

Na zakończenie grupa teatralna j. angielskiego z 4a przygotowała przedstawienie - Jak uczyć angielskiego przez sztukę czyli „Red Riding Hood” .

W tym roku wybór padł na bajkę o Czerwonym Kapturku w dość nowoczesnej aranżacji. Kapturek chodzi w czerwonej basebolowej czapeczce, a babcia udziela się w kole łowieckim „Obłąkany zając”. Dodatkowym bonusem była krótka lekcja języka angielskiego. Dzieci nauczyły się angielskich nazw. Celem wszystkich zorganizowanych zajęć było stworzenie miłej atmosfery, wspólnej i wesołej zabawy pełnej dobrego humoru, a przede wszystkim wprowadzenie i zapoznanie przedszkolaków ze szkołą i jej społecznością. Mamy nadzieję, że równie pozytywny nastrój będzie przyświecał przedszkolakom już we wrześniu. Przedszkolaki czekamy na Was!

Nad przygotowaniem i przebiegiem cyklu spotkań czuwały Panie; K. Kras, I. Zawadzka, M. Niewiadomska i M. Drobek wraz z uczniami.

WFOŚiGW

Data i czas

aktualnosci

pomoc

szkolazklasa

sus