Aktualności

Chociaż 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości wyglądała inaczej, skromniej, to postaraliśmy się godnie i czynnie upamiętnić tych, którzy walczyli za naszą Ojczyznę. Podczas godziny wychowawczej uczniowie mogli zapoznać się z najciekawszą spośród przygotowanych przez uczniów prac - prezentacją Barbary Stradomskiej (kl. VIII a), która przypomniała nam najważniejsze wydarzenia i postaci związane z odzyskaniem przez Polskę wolności. Zachęcaliśmy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!” – 11 listopada o godzinie 12.00 mogliśmy poczuć narodową jedność, śpiewając wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” J. Wybickiego.

8 października w naszej szkole od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie  klasy Ia i klasy Ib wraz z wychowawczyniami: p. Katarzyną Majewską i p. Anną Turbiarz, z niecierpliwością oczekiwali rozpoczęcia uroczystości.

Nadszedł moment najważniejszy dla pierwszoklasistów - na auli rozpoczęła się uroczystość ślubowania. Pan Dyrektor powitał wszystkich zebranych i złożył uczniom życzenia. Na początku dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne.

Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed Sztandarem Szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, a z rąk wychowawczyń uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwszoklasiści wraz ze starszymi kolegami złożyli kwiaty przed tablicą patrona szkoły, a starsi koledzy i koleżanki z klasy drugich wprowadzili pierwszaków w świat społeczności szkolnej i czekających ich obowiązków. Otrzymali od starszych kolegów i koleżanek z klas II symboliczne upominki.

Również rodzice pamiętali o święcie. Przybyli w licznym gronie i przygotowali dla swoich pociech słodkie upominki. Na koniec spotkania wszyscy zrobili pamiątkowe zdjęcia.

Cała uroczystość odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie, długie lata szkolne.

Zarządzenie Nr 1/NZ/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu

w związku ze  względu  na  aktualną  sytuację  epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu w okresie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r. w związku na  aktualną  sytuację  epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 493 ze zm.)

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły: www.sp1.sandomierz.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Waldemar Gosek - Dyrektor szkoły

26 września to Europejski Dzień Języków obchodzony co roku by zachęcać i uczyć. W tym szczególnym czasie kiedy, zasady bezpieczeństwa zawężają nam trochę, był on obchodzony ciekawie i inspirująco. Nauczycielki języka angielskiego przygotowały atrakcyjne scenariusze zajęć lekcyjnych .

Uczyliśmy się więc jak mówić cześć w kilku europejskich językach. Poznawaliśmy ciekawostki językowe i swoją wiedzę o językach sprawdziliśmy w quizie językowym. Nie zabrakło piosenki i zmierzyliśmy się z popularną „Gummi Bears” po angielsku, francusku, hiszpańsku i niemiecku. Uczyliśmy się również jak upiec popularne angielskie ciasto „Shortbread wit caramel and chocolate” i „łamaliśmy języki” na łamańcach językowych z różnych krajów Europy.

Nauczycielki języka niemieckiego przeprowadziły konkurs dla klas 5-8. Po wstępnych eliminacjach najlepsi mierzyli się z pisownią j. niemieckiego w szkolnym dyktandzie.

A przede wszystkim, to co najważniejsze, uświadamialiśmy sobie jak niesamowicie różnorodne kulturowo i ciekawe jest miejsce w którym przyszło nam żyć. I jak ważna jest umiejętność mówienia w innych językach by to dogłębnie poznać.

 

Dnia 18.09.2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.  Zaopatrzeni w narzędzia i rękawiczki przystąpili do uprzątania terenu wokół szkoły, boiska, oraz wąwozu. Słoneczna pogoda sprzyjała pracom porządkowym, w które zaangażowanych było około 150 osób.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu – 17 września 2020r. zostały wręczone nagrody zwycięzców konkursu ekologicznego „Segregujemy i promujemy”. Organizatorem konkursu było PGKiM w Sandomierzu, którego celem była promocja działań proekologicznych i uświadamianie problemów związanych z odpadami i ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W konkursie udział brały wszystkie szkoły podstawowe w Sandomierzu. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie przystąpili do konkursu i wpłynęło wiele ciekawych prac, zarówno z młodszych klas – I-III jak i starszych IV-VIII.

Klasy I-III miały do wyboru konkurs plastyczny „Lubimy segregować i to promować, lub konkurs na wiersz o tematyce ochrony środowiska „Wszystkie dzieci segregują śmieci”, natomiast dzieci z klas IV-VIII konkurs plastyczny „Moje rady na odpady” i również konkurs na wiersz o tematyce ochrony środowiska „Wszystkie dzieci segregują śmieci”.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach konkursu zostali:

Lubimy segregować i to promować”

I miejsce – Marczyński Krzysztof – 3C

II miejsce – Wiktoria Zielonka – 3B

III miejsce – Yana Kizyma – 3A

Moje rady na odpady

I miejsce – Weronika Kuraś – 6C

II miejsce – Amelia Kołodziej – 7C

III miejsce – Kacper Sykucki – 6C

Wszystkie dzieci segregują śmieci- klasy I-III

I miejsce – Zuzanna Chałupczak – 3A

II miejsce – Lena Żwirek – 3A

„Wszystkie dzieci segregują śmieci” - klasy IV-VIII

I miejsce – Magdalena Miłek

II miejsce – Patrycja Wrzosek

III miejsce – Aleksandra Niezgoda

Laureaci zorganizowanych konkursów otrzymali nagrody w postaci gotówkowej karty upominkowej do wybranego sklepu sportowego.

Patronat honorowy objęli:

Burmistrz Miasta Sandomierza, Rada Miasta Sandomierza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Po dłuższej przerwie związanej nie tylko z wakacjami ale również ze zdalnym nauczaniem uczniowie powrócili do szkoły. Inauguracja nowego roku szkolnego przebiegała zupełnie inaczej niż zwykle. Musieliśmy nie tylko zmierzyć się z koronawirusem ale również z warunkami pogodowymi. Deszcz sprawił, że nie tak jak zwykle wszyscy uczniowie powitali ten rok na placu apelowym, lecz w salach lekcyjnych. Tu wychowawcy po wspólnym przywitaniu się przeczytali list wystosowany do uczniów przez Pana Dyrektora. W dalszej kolejności zapoznali swoich wychowanków z nowymi procedurami, które dotyczyły bezpieczeństwa w związku z pandemią. Powiedzieli też o pewnych zmianach organizacyjnych, po czym uczniowie otrzymali plany zajęć i podręczniki szkolne. Na zakończenie spotkań wychowawcy życzyli swoim uczniom aby nowy rok był spokojny, bezpieczny i obfitował w sukcesy edukacyjne. Spotkania odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ogłoszenie

W dniu 27.08.2020 r. (czwartek) o godz. 17.00, w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas I. Serdecznie zapraszamy.

 

 

KOCHANI UCZNIOWIE!

 „ŻYCZYMY  WAM  UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI, CUDOWNEJ POGODY ORAZ RADOSNEGO ODPOCZYWANIA, A WE WRZEŚNIU SZCZĘŚLIWEGO POWROTU DO SZKOŁY”

                                                                       

DYREKCJA SZKOŁY WRAZ Z NAUCZYCIELAMI