Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu informuje, że kontynuowane są comiesięczne spotkania nauczycieli z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w pierwszy lub drugi wtorek miesiąca. 

Spotkania w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą w następujących terminach:

  • 6 września  2018 roku  w godzinach od 16.00 - 17.00
  • 9 październik  2018 roku  w godzinach od 16.00 - 17.00
  • 13 listopada 2018 roku  w godzinach od 16.00  - 17.00 - półwywiadówka w I semestrze
  • 11 grudnia 2018 roku  w godzinach od 16.00 - 17.00
  • 29 stycznia 2019 roku  w godzinach od 16.00 - 17.00 - wywiadówka po I semestrze
  • 12 marca 2019 roku  w godzinach od 16.00 - 17.00
  • 9 kwietna 2019 roku  w godzinach od 16.00 - 17.00 - półwywiadówka w II semestrze 
  • 14 maja 2019 roku  w godzinach od 16.00 - 17.00

WFOŚiGW

Data i czas

aktualnosci

pomoc

szkolazklasa

sus