W dniu 18.06.2016 r. na Bulwarze J. Piłsudskiego po raz kolejny odbyła się miejska impreza pod hasłem ,,WIANKI SANDOMIERSKIE??. W programie były występy artystyczne, konkurs na najładniejszy wianek, rejs statkiem po Wiśle.
Licznie zgromadzona publiczność oglądała i podziwiała występujących artystów. Wśród nich byli również uczniowie naszej szkoły, którzy prezentowali polskie tańce ludowe. Klasa 2a zatańczyła krakowiaka, klasa 2b wykonała suitę lubelską, a klasa 2c wiązankę tańców ludowych. Barwne kolorowe stroje, w które ubrane były dzieci uatrakcyjniły występy. Zgromadzona publiczność gromkimi brawami nagrodziła młodych artystów.
Nagrodą za piękne występy był rejs statkiem po Wiśle. Każdemu uczestnikowi rejsu kapitan statku przybił pieczątkę z kotwicą, co bardzo uradowało dzieci, gdyż stanowiło swoistą pamiątkę. Spotkanie na nadwiślańskim bulwarze zakończyły wspólne rozmowy przy poczęstunku. Słoneczna pogoda, przyjazna atmosfera oraz moc wrażeń sprawiły, że dzieci mile wspominają ten dzień.
Układy taneczne wykonane przez uczniów naszej szkoły opracowane zostały pod kierunkiem Pana D. Bukowskiego. O przygotowanie dzieci oraz ich opiekę zadbały Panie: B. Nowacka, A. Turbiarz i I. Zawadzka.