20 stycznia Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody „Ekoludek” obchodziło 5-lecie swojej działalności. Głównym punktem obchodów było włączenie w szeregi koła nowych członków – uczniów klasy I B. Po złożeniu przyrzeczenia i otrzymaniu legitymacji uczniowie stali się pełnoprawnymi członkami koła. Te obchody 5–lecia były też okazją do kontynuowania corocznej akcji „Pomóż ptakom przetrwać zimę”, w której wzięli udział członkowie koła z klasy II B i III A, rozwieszając w szkolnym ogrodzie kolejne karmniki. Wszyscy uczniowie z w/w klas przystąpili również do konkursu plastycznego organizowanego przez tarnobrzeski Zarząd LOP i Centrum Natura 2000 pod hasłem: „Przyroda oczami dziecka”. Młodzi przyrodnicy za swoje zaangażowanie i propagowanie wartości ekologicznych otrzymali pamiątkowe gadżety w formie kalendarzy i zakładek okolicznościowych. Opiekunowie SKLOP: K. Kras, M. Kiliańska, A. Turbiarz.