Życzymy wszystkim zdrowych, radosnych

i pełnych wiosennego słońca Świąt Wielkanocnych.

Niech ten szczególny czas, niesie uśmiech bliskich,

siłę w pokonywaniu trudności

i nadzieję na lepsze jutro.

                                     Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr1