1 września 2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Adam Nowicki zameldował dyrektorowi szkoły panu mgr Waldemarowi Goskowi gotowość uczniów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pan dyrektor w swoim przemówieniu serdecznie powitał uczniów, pracowników szkoły oraz wszystkich gości przybyłych na tę uroczystość. Szczególne słowa powitania skierował do uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w naszej szkole. Pan dyrektor życzył uczniom zapału do nauki, sukcesów w nauce i sporcie oraz satysfakcji z własnych osiągnięć. Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie oddali hołd patronowi szkoły i złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod pamiątkową płytą Mikołaja Kopernika.