22 września 2021 roku odbyło się uroczyste Zaprzysiężenie Rady Samorządu Uczniowskiego. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły przewodniczący Samorządu – Adam Nowicki dokonał prezentacji członków Rady. Następnie, uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Rada Samorządu zobowiązała się min. do troski o dbanie o honor szkolny oraz piękno mowy ojczystej, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, właściwe reagowanie na przejawy krzywdy i zła. Pan dyrektor mgr Waldemar Gosek w krótkiej przemowie podkreślił fakt, że członkowie rady powinni być pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole. 

Oto skład Samorządu Szkolnego:

Przewodniczący - Adam Nowicki 8c

Zastepca - Aleksandra Kownacka 8d

 

Poczet sztandarowy I

Filip Wojtoń 8d

Natalia Kisiel 8b

Aleksandra Grzesik 8a

 

Poczet sztandarowy II

Michał Biłyk 7c

Antonina Mazur 7a

Joanna Koprowicz 7d

 

Poczet kwiatowy I

Maria Baska 6a

Mateusz Andrzejczak 6b

Maja Lutomska 7b

 

Poczet kwiatowy II

Amelia Sałek 5a

Emilia Gurgacz 5c

Zofia Szczucka 5b

 

 Werble

Kacper Pietruszka 7c

Jakub Śliwiński 7b