3 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej pod hasłem „Bliżej siebie-jak pomóc osobie niepełnosprawnej” .W tym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią wirusa Covid-19, obchody miały skromniejszą postać. Pod okiem wychowawców w klasach, uczniowie oglądali prezentację multimedialną, która miała na celu uświadomić różnorodność, pokazać możliwości osób z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz zwrócić uwagę na bariery ,które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Ważnym elementem lekcji było szczególne zwrócenie uwagi na dyskryminację i nietolerancję. Młodym odbiorcom wyświetlono film ”Tolerancja”. Starsi uczniowie realizując scenariusz „Włącz emocje” mogli wcielić się w role osób z niepełnosprawnościami i sprawdzić się podczas różnych zadań.

Nasza szkoła chce pokazać, że każdy niezależnie od swoich problemów zdrowotnych, ma swoje pasje, cele, chce uczestniczyć w życiu społeczno-kulturowym, zawierać nowe znajomości i wspólnie cieszyć się z każdego dnia.

„Dzień Godności” to wydarzenie podczas którego przełamujemy bariery, łączymy się, poznajemy i wspólnie się integrujemy. Co roku obchody odbywają się pod innym hasłem przewodnim, żeby w ciekawy i kolorowy sposób promować swoje założenia. Materiały opracowały Panie: N. Szpatowicz, A. Witaszek i R. Zdyb.