W dniu 20 marca 2022 r. w Sandomierzu odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary terroru niemieckiego z lat 1939-1945. Nawiązywała ona do dnia 16 marca 1942 roku, kiedy to Niemcy dokonali masowych aresztowań Sandomierzan. Pośród skazanych znalazła się elita intelektualna miasta oraz duchowni.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w Bazylice Katedralnej. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik nieopodal katedry, gdzie odśpiewano hymn i wysłuchano przemówień. Po czym przybyłe delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze, oddając tym samym hołd pomordowanym. Zwieńczeniem uroczystości było odegranie utworu „Cisza Wojska Polskiego - Śpij Kolego".

W uroczystości wzięły udział władze powiatu i miasta oraz mi, przedstawiciele 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przedstawiciele Inwalidów Wojennych RP ZarząduOkręgu w Sandomierzu, młodzież szkolna i mieszkańcy miasta.