Obrazy i słowa mają potężną siłę! Mogli się o tym przekonać uczniowie klas 5 naszej szkoły. Dnia 11 kwietnia odbyli podróż po trzech kontynentach: Afryce, Azji i Ameryce Północnej. Był to turniej podsumowujący projekt NPRC 2.0 „Czytamy- poznajemy świat! Literackie biuro podróży”. Każda z klas przedstawiła swój bagaż informacji, obrazów i eksponatów zebranych w oparciu o różne  źródła. Prezentacjom towarzyszyły smaki i zapachy egzotycznych potraw. Drużyny klasowe poprowadziły słuchaczy przez gąszcz ciekawostek i atrakcji wielu pięknych miejsc. Mamy nadzieję, że spotkanie stało się dla wielu uczestników inspiracją do podróży i wypełnienia swojego życia przygodami. Organizatorami projektu byli nauczyciele: P. A. Przyłucka, N. Szpatowicz, W. Aleksandrowicz.