Aktualności

Dzień 10 listopada 2022 r. w naszej szkole miał niecodzienny charakter, bowiem uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w niezwykłej lekcji patriotycznej. Mogliśmy obejrzeć montaż słowno- muzyczny „Moja Ojczyzna”. Apel miał uświadomić zebranym „Czym jest dla mnie WOLNA OJCZYZNA?” „Jak rozumiemy współczesny PATRIOTYZM?”.

Patriotyzm- to postawa szacunku i oddania własnej ojczyźnie. Gotowość do jej obrony w każdej chwili, czego przykładem jest wspomniana w akademii postawa narodu ukraińskiego. Obecnie, kiedy Polska cieszy się niepodległością i jest państwem demokratycznym, młodzi ludzie nie muszą przelewać krwi, jednak zawsze muszą pamiętać , że wolność nie jest dana raz na zawsze!

Podczas apelu mieliśmy okazję obejrzeć krótkie filmiki ukazujące piękne krajobrazy naszej Ojczyzny, ale także wstrząsające obrazy wojny w Ukrainie. Przemierzyliśmy niemal całą Polskę. Byliśmy w miejscach dalekich, znanych i podziwianych, ale i w tych bliskich sercu i zamieszkaniu. Usłyszeliśmy recytacje wierszy: fr. ”Kwiatów polskich” J. Tuwima, „Dwie ojczyzny” A. Słonimskiego, „Oblicze ojczyzny” T. Różewicza.

Wysłuchaliśmy wielu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego: „Legiony” „Taki kraj” „Matka płakała” itp.

10 listopada w naszej szkole był wyjątkowo udany, połączył wszystkich. Miejmy nadzieję, że takie dni jak ten, przyczynią się do tego, by podtrzymywać w młodych ludziach poczucie patriotyzmu, pogłębić więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą i sztuką oraz tradycjami.

Serdecznie dziękujemy organizatorom tej uroczystości: p. Alicji Kamińskiej, p. Annie Rajkowskiej, p. Witoldowi Aleksandrowiczowi, p. Katarzynie Majewskiej, p. Magdzie Łukawskiej, p. Maciejowi Stefańskiemu za przygotowaną uroczystość, która na długo będzie przez wszystkich zapamiętana.

   

  

 

 

 

Bierzemy udział w akcji „Szkoły Pełne Talentów”.

 

Jak przekazać nam swojego TALENCIAKA?

  1. Wrzuć TALENCIAKA do specjalnego pudełka, które znajduje się przy głównym wejściu do szkoły.
  2. Kliknij w link:

https://szkoly.lidl.pl/VoucherDonation/grant?partyId=85500011291 

odszukaj naszą szkołę – zeskanuj kod QR z TALENCIAKA lub wpisz go odręcznie. Po zaakceptowaniu TALENCIAK zostanie przypisany do naszej szkoły.

Dziękujemy J

Pasowanie na ucznia, to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole. 4 października uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do społeczności szkolnej.
Uroczystego pasowania dokonał Pan Dyrektor Marcin Sykucki. Ten wyjątkowy dzień, uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Pan Burmistrz Marcin Marzec, przedstawiciel Rady Rodziców Pani Karolina Kalinowska, Dyrekcja Przedszkola nr 1 Pani Dorota Strugała z Sześciolatkami i Wychowawcami oraz Rodzice Uczniów klas pierwszych.
Pierwszaki zaprezentowały część artystyczną, po której otrzymały symboliczne dyplomy od Wychowawców. Pan Burmistrz tradycyjnie wręczył dzieciom książki pt.: " Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa" autorstwa p. Katarzyny Skotnickiej, p. Romana Chyły oraz p. Justyny Rożek-Sadaj.
Kochane pierwszaki, życzymy Wam samych sukcesów i wspaniałych przyjaźni!
 
 
 
 
 
 
 
 
23 września 2022 r. w obecności dyrekcji szkoły odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiciele Rady przysięgali godnie reprezentować powierzoną im funkcję. Pan dyrektor Marcin Sykucki wręczył przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego symboliczny klucz do szkoły.
Kochani życzymy Wam samych sukcesów, wielu wspaniałych pomysłów oraz owocnej pracy. Powodzenia!
 
 
 
 
 

17 września delegacja uczniów naszej szkoły, wzięła udział w miejskich uroczystościach upamiętniających Światowy Dzień Sybiraka i 83 rocznicę sowieckiej agresjii na Polskę.

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.
16 września uczniowie naszej szkoły, zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawice już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny i z zapałem ruszyły do pracy. Uczniowie sprzątali teren wokół ogrodzenia szkoły, plac przed wejściem do szkoły parking i trawnik wokół boisk. Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

 

1 września 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1 zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023. Honorowym gościem był Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec oraz Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Jerzy Żyła. Pan Dyrektor Marcin Sykucki powitał uczniów, rodziców i nauczycieli, życząc sukcesów i owocnej współpracy wszystkim zgromadzonym. Szczególnie ciepło przywitał pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przybyli do naszej szkoły.

 

Już ponad 100 dni trwa wojna za naszą wschodnią granicą. Ukraina jest w ogniu! Giną niewinni ludzie. Wiele osób w tym dzieci cierpią, tracą dochody, nie mają pensji, potrzeba wszystkiego: żywności, leków, środków sanitarnych… Wraz z końcem czerwca zbliżamy się do końca roku szkolnego. To czas podziękowań nauczycielom i wychowawcom, my Wasi nauczyciele prosimy Uczniów i Rodziców zamieńmy je w tym roku 2022 w akcję „Zamień kwiatek na datek - pomoc Dzieciom Ukrainy”. Z zebranych złotówek naszą pomoc prześlemy poprzez Odział Rejonowy PCK w Sandomierzu. Naszą akcją koordynuje Samorząd Szkolny i Szkolne Koło PCK wraz Grupą Wolontariatu.

Wielkie dzięki! Dobro powraca!

23 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie klas ósmych. Honorowy gość-Burmistrz Miasta Sandomierza-Marcin Marzec, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice zgromadzili się, aby po raz ostatni wspólnie zakończyć rok szkolny. Młodzież tanecznym krokiem poloneza podkreśliła wyjątkowość chwili. Najpierw głos zabrał Dyrektor naszej szkoły, Pan Waldemar Gosek, który pogratulował absolwentom ich wysokich wyników, a także złożył życzenia powodzenia na kolejnym szczeblu edukacji. Do życzeń przyłączył się Burmistrz Sandomierza- Marcin Marzec, który podkreślił wagę sukcesów społeczności szkolnej oraz udzielił rady na przyszłość- młodzi ludzie mają pamiętać, że w życiu nie trzeba bać się podejmować ryzyka i być otwartym na zmiany. Następnie Pan Burmistrz wręczył Nagrodę Burmistrza za najlepsze wyniki w nauce uczennicy klasy 8 d- Aleksandrze Kownackiej. Tytuł oraz statuetkę Mistrza Sportu z rąk pana dyrektora odebrał uczeń klasy 8 a- Kacper Mierzwa. Aleksandra Kownacka została uhonorowana tytułem Primus Copernicus za szczególne osiągnięcia na niwie naukowej i społecznej.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród, dyplomów za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, a także pracy na rzecz Samorządu Uczniowskiego i w wolontariacie. Wyjątkowe zasługi uczniowie potwierdzali wpisem do „ Złotej Księgi ”.

Po części oficjalnej zgromadzeni w sali gimnastycznej obejrzeli skecz w wykonaniu uczniów klasy 7c oraz wysłuchali piosenki, którą zaśpiewały uczennice klasy 5 b.

Potem głos zabrali Maia Binko i Franciszak Wojtas - uczniowie klasy 8 b, którzy w imieniu absolwentów podziękowali nauczycielom za trudy edukacji i ich zaangażowanie na co dzień.

Na zakończenie uroczystości – Panie- Joanna Wiechnicka oraz Agnieszka Pawlikowska- przedstawicielki Rodziców klas ósmych podziękowały Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu za lata owocnej współpracy. Młodzieży przekazały wskazówkę, by pamiętała, że w życiu trzeba być przede wszystkim dobrym człowiekiem.

 

24 czerwca na placu apelowym zebrali się uczniowie pozostałych klas, by odebrać swoje cenzurki. Uroczystość miała jednak nieco inny charakter niż zwykle. Na wstępie nastąpiło pożegnanie Pana Dyrektora Waldemara Goska - wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Pani Anny Zawadzkiej zastępcy Dyrektora, dla których - w związku z przejściem na emeryturę, było to ostatnie spotkanie z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Gorące słowa podziękowań za ich trud włożony w edukację młodego pokolenia, współpracę i zaangażowanie popłynęły kolejno od Burmistrza Miasta Sandomierza, Pana Marcina Marca, Pana Marcina Sykuckiego, który od września będzie pełnił funkcję Dyrektora szkoły, Pani Joanny Wiechnickiej -przedstawiciela Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Następnie Pan Dyrektor Waldemar Gosek wspólnie z Burmistrzem - Panem Marcinem Marcem wręczył nagrody książkowe, stypendia i świadectwa uczniom, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz odnosili sukcesy w różnych konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych. Po odśpiewaniu hymnu szkolnego uczniowie udali się do klas by odebrać pozostałe nagrody i świadectwa, pożegnać się z wychowawcami i swoimi kolegami. Wszystkim gratulujemy, życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, miłych spotkań i poszukiwania nowych znajomości i przygód.