Aktualności

Dnia 04.06.2019 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020. Poprzedziła je kampania wyborcza. Uczniowie przygotowali interesujące plakaty, na których starali się przedstawić swoje zalety jak również swój „program wyborczy”, aby zachęcić społeczność szkolną do oddania głosów na prezentowanego kandydata.

 

 

31.05.2019 r. odbył się w naszej szkole Dzień Sportu Szkolnego. W programie imprezy znalazły się konkurencję sportowo rekreacyjne dla poszczególnych klas. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali wyścigi sztafetowe oraz turniej piłki siatkowej i nożnej. Ponad trzygodzinne zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń i pozwoliły w miłej atmosferze spędzić ten dzień.

 

Od wielu lat tradycją naszej szkoły są otwarte zajęcia dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu. W czerwcu tego roku przedszkolaki gościły u nas trzykrotnie. Pierwsze spotkanie pod hasłem ,,Wiosenna łąka” przygotowali uczniowie klasy I a.

W ramach tych zajęć zaprezentowali bogaty spektakl słowno-muzyczny pt.: ,,Wiosenna łąka”. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć jak pracują na lekcji starsi koledzy min. z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz jakie mają umiejętności i wiedzę w zakresie edukacji przyrodniczej i językowej. Jednocześnie dzieci zostały zaangażowane w przebieg lekcji, co pozytywnie wpłynęło na kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, tworzenie dobrego klimatu i więzi emocjonalnej.

Kolejne zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa podczas pobytu w domu, na placu zabaw i w wakacje, ich organizatorem byli uczniowie klasy 1c. Tu wszystkie dzieci wspólnie się bawiły i oglądały filmy edukacyjne o bezpieczeństwie.

Na zakończenie grupa teatralna j. angielskiego z 4a przygotowała przedstawienie - Jak uczyć angielskiego przez sztukę czyli „Red Riding Hood” .

W tym roku wybór padł na bajkę o Czerwonym Kapturku w dość nowoczesnej aranżacji. Kapturek chodzi w czerwonej basebolowej czapeczce, a babcia udziela się w kole łowieckim „Obłąkany zając”. Dodatkowym bonusem była krótka lekcja języka angielskiego. Dzieci nauczyły się angielskich nazw. Celem wszystkich zorganizowanych zajęć było stworzenie miłej atmosfery, wspólnej i wesołej zabawy pełnej dobrego humoru, a przede wszystkim wprowadzenie i zapoznanie przedszkolaków ze szkołą i jej społecznością. Mamy nadzieję, że równie pozytywny nastrój będzie przyświecał przedszkolakom już we wrześniu. Przedszkolaki czekamy na Was!

Nad przygotowaniem i przebiegiem cyklu spotkań czuwały Panie; K. Kras, I. Zawadzka, M. Niewiadomska i M. Drobek wraz z uczniami.

26 maja w naszej szkole odbyły się wielkie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty. Na zaproszenie dzieci przybyli do szkoły niezwykli goście – Rodzice, dla których dzieci z klas drugich przygotowały z serca płynące życzenia oraz przedstawienie. Dyrektor, Pan Waldemar Gosek powitał zebranych gości i złożył im serdeczne życzenia. Odświętnie ubrane dzieci wyrażały miłość i wdzięczność swoim drogim Rodzicom poprzez występy artystyczne. Całość uroczystości przeplatana była piosenkami i tańcami.

Po wspaniałych występach wszyscy uczniowie wręczyli Rodzicom drobne upominki z okazji ich święta. Publiczność była zachwycona popisami dzieci. Na twarzach zebranych matek i ojców malowało się wzruszenie, ale także duma ze swoich zdolnych pociech. Nad całością części artystycznej czuwały wychowawczynie kl. II - Katarzyna Majewska, Anna Turbiarz, Małgorzata Wyrazik i Agata Dobroch.

 

 

 

 

 

Za nami kolejna odsłona dorocznego ”Turnieju państw”- Europa da się lubić, organizowanego w naszej szkole z okazji obchodów Dnia Europy.

Kolejny już raz trzyosobowe drużyny z klas IV-VI losowały kraj europejski, którego miały być reprezentantami i rywalizowały ze sobą w konkurencjach: prezentacja flagi, wytypowanie miss lub mister potrafiącego przywitać się w języku tego kraju, przygotowanie regionalnej potrawy oraz quiz wiedzy i kalambury o danym kraju.

Wszyscy starali się udowodnić, że ich wiedza o wylosowanym przez siebie kraju i jego ciekawa prezentacja wystarczy by stanąć na podium. Jury miało naprawdę trudne zadanie. Zawodnicy zaskoczyli pięknymi przemowami powitalnym w językach swych krajów, pomysłowymi strojami i różnorodną kuchnią europejską.

Ostatecznie przyznano dwa III miejsca klasie 4a reprezentującej Polskę i klasie 6c występującej pod flagą Hiszpanii. II miejsce zajęła klasa 6a - reprezentanci Czech. Miejsce zaś na szczycie podium przypadło klasie 5d, która bezapelacyjnie udowodniła, że w tym roku to Grecja wypadła najlepiej.

Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwały nauczycielki języka angielskiego p. M. Drobek i p. M. Kania.

10 maja na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża świętował rocznicę 100-lecia działalności tej organizacji. W tej uroczystości wzięli udział uczniowie SP 1 pod opieką - P. J. Pytki, E. Frańczak, E. Strzelińskiej. Nasza młodzież wspólnie ze swymi rówieśnikami z innych placówek, opiekunami szkolnych kół PCK oraz działaczami i sympatykami PCK na sandomierskim rynku, utworzyła z rozdanych wcześniej kart, duży czerwony krzyż. Udokumentowaniem tego przedsięwzięcia zajęło się kilku fotografików, w tym także Ci, którzy wykonywali zdjęcia przy użyciu drona.

Następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w otwarciu wystawy fotograficznej, poświęconej 100-leciu działalności tej, jakże zasłużonej i potrzebnej organizacji społecznej.

W dniu 8 majauczniowie naszej szkoły uczestniczyli w miejskich obchodach 74 rocznicy Dnia Zwycięstwa. Uroczystości miały miejsce na cmentarzu Katedralnym przy grobach poległych. Po wysłuchaniu modlitwy za zamarłych oraz okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły wieńce, kwiaty oraz zapaliły znicze. Rangę wydarzenia podniosła Sandomierska Orkiestra Dęta, która poza hymnem państwowym zagrała wiązankę patriotycznych pieśni.

Sprawozdania finansowe za 2018 rok.

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu pod adresem:http://bip.cuw.sandomierz.eu w zakładce Sprawozdania finansowe.

3.05.2019 r. poczet sztandarowy ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 wziął udział w obchodach 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się o godz.10.30 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej. Po mszy zebrani przemaszerowali na Rynek Starego Miasta. Przed tablicą pamiątkową orkiestra odegrała Hymn państwowy, po czym głos zabrał Starosta Sandomierski oraz Burmistrz Miasta. Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, wśród nich znalazła się również delegacja Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.