Aktualności

Kolejny raz byliśmy świadkami wspaniałego show wzorowanego na telewizyjnym teleturnieju „Mam talent”.

Uczniowie naszej szkoły w spektakularny sposób zaprezentowali swoje talenty zebranej widowni. Ilość chętnych zaskoczył samych organizatorów. Widzieliśmy m. in. pokaz karate, akrobacje na rolkach i desce. Słuchaliśmy wyjątkowych interpretacji znanych utworów muzycznych i podziwialiśmy artystycznie wykonane układy taneczne. Na długo zostanie nam w głowie rewelacyjnie zagrany na gitarze utwór The Beatles: „Yesterday”. Mieliśmy też okazje usłyszeć o wspaniałych sukcesach jednej z najmłodszych uczennic naszej szkoły w grze w szachy.

Jury w składzie: p. A. Przyłucka i p. Z. Willisowska stanęło na wysokość zadania. Każdy uczestnik został doceniony i wierzymy , że pozytywnie zmotywowany do dalszej pracy nad swoim talentem.

Kolejna edycja „Mam talent” okazała się dużym sukcesem i pozytywnym zastrzykiem energii zarówno dla uczestników jak i organizatorów.

Przedsięwzięcie nadzorowały panie: M. Drobek i M. Kania.

 

Znamy już wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Olimpus” 2018/2019 (sesja zimowa). Nasi uczniowie po raz kolejny wykazali się dużą wiedzą matematyczną i odnieśli znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Miło nam poinformować, że aż 5 uczniów z naszej szkoły otrzymało tytuł laureata. Szczególne gratulacje należą się uczniom klasy VIII a: Bartłomiejowi Łabarzewskiemu i Filipowi Walickiemu, którzy uzyskali I miejsce w kraju (w nagrodę otrzymają grawerowane dyplomy laureata i nagrody książkowe). Mikołaj Chorab z kl. VIII a znalazł się na V miejscu w Polsce (otrzyma nagrodę książkową i dyplom laureata). Ich nauczycielem jest Ewa Frańczak. Dyplom laureata za VII miejsce w kraju otrzymuje Aleksandra Siudak, uczennica kl. VIII b, a w kategorii klas szóstych laureatem został Bartłomiej Krystel, uczeń klasy VI a – nauczyciel Agnieszka Bartosz. Warto zaznaczyć, że konkurencja była spora, bo w kategorii klas ósmych w olimpiadzie brało udział 2564 uczniów, a klas szóstych 2538. Gratulujemy naszym matematycznym olimpijczykom i życzymy dalszych sukcesów!

W dniach 11.03-15.03.2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu zespół nauczycieli bloku humanistycznego przeprowadził cykl zajęć w klasach IV-VIIIpropagujących piękno języka polskiego pod hasłem „Wolność i niepodległość języka, to wolność i niepodległość umysłu”.

Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w ciekawych, niecodziennych lekcjach, mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych oraz zwrócenie uwagi na rolę języka ojczystego w budowaniu tożsamości narodowej. Na czas Święta Języka Ojczystego, II piętro szkoły przyozdobiły kolorowe plakaty przygotowane przez uczniów kl. Vb i kl. VII , promujące hasło tegorocznego T.K.J. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem:

I dzień  W pierwszym dniu TKJ w „Quizie mitologicznym”wzięły udział trzyosobowe reprezentacje klas V. Drużyny zmagały się z zagadnieniami związanymi z wierzeniami starożytnych Greków i Rzymian. Najlepszą znajomością mitologicznych tajników wykazała się drużyna z kl. Va w składzie: Michalina Piorun, Julia Stajniak, Oliwier Skowron. Zwycięzcy otrzymali cząstkowe oceny celujące z j. polskiego. Zajęcia zakończyła projekcją filmu edukacyjnego „Mity wśród nas”, który przybliżył uczniom zagadnienia poprawnego użycia mitologicznych związków frazeologicznych w języku ojczystym. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła p. Edyta Sidor-Szwajda.

II dzień  W drugim dniu święta języka uczniowie kl. VI i VII wzięli udział w zajęciach : „W służbie Jej Królewskiej Mości – Językowej Poprawności”. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem rozpoznawali błędy językowe i zastępowali je formami poprawnymi. Korzystając ze słowników frazeologicznych, wyjaśniali znaczenia wybranych związków frazeologicznych, odgrywali scenki z celowym wykorzystaniem żargonu uczniowskiego, następnie komentowali obejrzane scenki i dokonywali korekty tekstu zgodnie z normami językowymi.Zajęcia przygotowała i przeprowadziła p. Bożena Dygas.

III dzień – W trzecim dniu T.K.J. odbyła się lekcja patriotyczna: Młodzi Polacy działają! Zaproponowane zajęcia miały na celu wzmocnienie dumy z poczucia bycia Polakiem oraz kształtowanie postawy patriotycznej, oznaczającej zarówno miłość i przywiązanie do ojczyzny, jak i postawy tolerancji i szacunku dla innych narodowości. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z Ojczyzną. „Naród – co to takiego? Czym jest dla mnie Ojczyzna? Jakie znasz symbole narodowe i jaka jest ich historia? Projektowali logo Polski.” Zajęcia przygotowała i przeprowadziła p. Alicja Kamińska.                                                        

IV dzień – W przeżywanie obchodów T.K.J. w naszej szkole zaangażowali się również nauczyciele religii: Sylwia Lipczyńska, s. Monika Dudek, ks. Krzysztof Sibiga. Realizując tegoroczny temat nawiązali do obecności ś.p . Jana Pawła II w Sandomierzu 12 czerwca 1999r i do jego nauczania. Uczniowie klas IV-V przygotowali plakaty z cytatami Papieża na temat wolności i niepodległości kraju. Katecheci wraz z uczniami kl. V a udali się na Plac Papieski w Sandomierzu, gdzie nauczyciele opowiedzieli uczniom swoje wspomnienia z wizyty Jana Pawła II w tym miejscu. Ponadto w kl. VII a przeprowadzona została katecheza na temat homilii Papieża wygłoszonej w Sandomierzu ukazującej czystość serca jako podstawę właściwie rozumianej wolności człowieka.

V dzień  W ostatnim dniu T.K.J. odbyło się spotkanie z p. Andrzejem Cebulą-przewodnikiem po regionie sandomierskim, pisarzem i regionalistą. Pan Andrzej jest autorem pionierskiej publikacji „Słownika gwary sandomierskiej”, opublikowanego w 2017 roku. Autor zebrał w słowniku 2240 haseł gwarowych funkcjonujących w szczątkowej formie do chwili obecnej w okolicach Sandomierza. Pan Andrzej Cebula to wielki miłośnik naszej „małej ojczyzny”, zachęcał młodzież do kultywowania folkloru, a także dbałości o dziedzictwo kulturowe Sandomierszczyzny, które przekazali nam przodkowie. Spotkanie zorganizował p. Roman Chyła.

 

W dniu 12 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu zorganizowany został Dzień Kariery. Zaszczyciły nas swoją obecnością następujące szkoły: Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu im. E. Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu im. Ziemi Sandomierskiej, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego, Liceum Ogólnokształcące nr II w Sandomierzu im. Tadeusza Kościuszki oraz przedstawiciel spoza powiatu sandomierskiego - Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny.

Zaproszeni goście – przedstawiciele szkół ponadpodstawowych, w skład których weszli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie, mieli niepowtarzalną okazję, aby swoją ofertą przekonać uczniów klas ósmych do wyboru właśnie ich placówki. W tym dniu ponad pięćdziesięcioro uczniów zostało zapoznanych z poszczególnymi profilami klas oraz możliwościami dalszego kształcenia. Każdy z nich mógł porozmawiać z przedstawicielami szkoły, zabrać ulotkę informacyjną, dowiedzieć się szczegółów dotyczących rekrutacji.

Następnie młodzież uczestniczyła w spotkaniu z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery w Sandomierzu - panią Moniką Kozakiewicz, która przeprowadziła interesujące warsztaty pt. „Marzenia do spełnienia”.

Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie, jaką jest organizacja Dnia Kariery, uczniowie dokonają trafnych wyborów edukacyjnych i świadomie zaplanują ścieżkę kariery zawodowej.

 

Ogłoszono wyniki III Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, który odbył się 2 marca 2019 r. w Kielcach. Miło nam poinformować, że finalistą konkursu z wysoką lokatą został uczeń naszej Szkoły, Bartłomiej Łabarzewski z kl. 8a. Był on jedynym uczniem reprezentującym Sandomierz i powiat sandomierski. Do konkursu przygotowywała go Pani Ewa Frańczak. Bartkowi życzymy dalszych sukcesów w niełatwych zmaganiach z „królową nauk”.

Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 są uroczyste obchody rocznicy urodzin patrona szkoły Mikołaja Kopernika. W tym roku przypada 476 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, człowieka wielu talentów.

W tygodniu poprzedzającym obchody rocznicy wychowawcy klas IV - VIII, korzystając z prezentacji multimedialnej i scenariusza opracowanego przez organizatorki obchodów przeprowadzili zajęcia wzbogacające wiedzę o astronomie. 19 lutego trzyosobowe reprezentacje klas wzięły udział w turnieju wiedzy i umiejętności, w którym wykazały się znajomością faktów z życia słynnego Polaka oraz wykonały model pojazdu kosmicznego. Młodzież zadziwiła jury turnieju wiedzą i kreatywnym wykorzystaniem przygotowanych materiałów oraz umiejętnością twórczej współpracy w zespole. W efekcie powstały modele niezwykłych pojazdów kosmicznych. Najwyższe lokaty w turnieju zdobyli uczniowie klasy: 4c, 7a, 8b . Otrzymali ,,GLEJT na dzień bez pytania” dla swojej klasy.

Tego samego dnia uczniowie klas I - III wysłuchali książek o Mikołaju Koperniku”, które czytał Igor Stachula z klasy VIII c. Wielką atrakcją okazał się pokaz Virtual Quest. Wirtualna rzeczywistość dostarczyła uczniom klas I - VI nieziemskich doznań. Dzięki specjalnym okularom przenieśli się w przestrzeń kosmiczną gdzie mogli odbyć międzyplanetarną podróż.

W przygotowanie obchodów rocznicy zaangażowały się Panie: Marta Drobek, Małgorzata Pracało, Aneta Przyłucka i Jolanta Rzeźnik.

14 LUTY to dzień , kiedy staramy się okazać sympatię tym wszystkim, którzy są nam bliscy. 

W tym roku oprócz, zwyczajowych kartek, roznoszonych przez walentynkowych listonoszy dzieci miały okazję zobaczyć życzenia na ekranie w holu szkoły. Walentynkowa poczta cieszy się, co roku niesłabnącym powodzeniem a możliwość zobaczenia wyświetlonych życzeń uczyniła ją dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjną.

Niektórzy podkreślili wagę tego dnia czerwonym elementem stroju do czego zachęcał Samorząd Uczniowski.

Jednak absolutnym novum były EKO Walentynki w SP1. Pani Jola Śliwińska, nauczycielka j. niemieckiego przygotowała stoisko gdzie, każdy uczeń mógł wymienić zużyte baterie na Walentynowy gadżet lub słodki upominek. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Na każdej przerwie stoisko było wręcz oblegane przez dzieci.

Akcja ma potrwać do DNIA ZIEMI - 22 kwietnia 2019 r. Organizatorkami były p. M. Drobek i p. J. Śliwińska.

 

 

 

Dnia 11 lutego 2019 r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie XIV edycji akcji „Działaj Czysto”, której organizatorem jest Urząd Miejski w Sandomierzu. Ocenie podlegała ilość zebranych zużytych baterii w dwóch kategoriach wiekowych: I–III (indywidualnie i klasowo) i IV–VI (indywidualnie i klasowo). Organizatorem i fundatorem nagród jest Urząd Miejski w Sandomierzu. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Burmistrz – M. Marzec, Pani D. Mirowska – koordynatorka akcji oraz Pan Dyrektor W. Gosek. W tegorocznej edycji konkursu nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

W kategorii klas 1–3:

  1. Julia Goździewska (klasa 3a),
  2. Zofia Szczucka (klasa 2b),
  3. Marcel Majewski (klasa 2b).

Najwięcej baterii w kategorii klas 4–8 zebrali:

  1. Katarzyna Bryła (klasa 4b),
  2. Kamil Zaręba (klasa 7a),
  3. Bartosz Wiśniewski (klasa 5b).

Drobnymi upominkami zostali nagrodzeni również uczniowie z klas najaktywniej zaangażowanych w zbiórkę baterii. W tym roku były to klasy 3a oraz 4b. Na zakończenie uczniowie klas 3a oraz 2b zaśpiewali piosenki o tematyce ekologicznej. W sumie w naszej szkole zebraliśmy 19 704 zużyte baterie. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w akcję, czym przyczyniamy się do lepszego funkcjonowania naszej Planety. Dziękujemy również wychowawcom, którzy aktywnie wspierali swoich uczniów. Zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia była Pani - Monika Bielecka.

10 lutego 2019 r. w sandomierskim Domu Katolickim odbył się Wieczór Kolęd i Tańców Polskich. Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Sandomierska, działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu, a także Siarkopolanie i zespół śpiewaczy z Wrzaw. Podczas koncertu chór szkolny zaśpiewał znane, polskie kolędy. W części tanecznej można było zobaczyć wszystkie tańce narodowe: poloneza, krakowiaka, mazura, oberka i kujawiaka. Cała sala wypełniona była publicznością.